PARK: BİR İHTİMAL
[HATIRLAMA]

Park Final Kapak
68 sayfa, 2017
Türkiye'de 1990'ların sonundan itibaren "kamusal mekânda sanat" üzerine katmanlanan tartışma ve deneyimler dış mekânda sanat pratiklerini yaygınlaştırdı. Avrupa Birliği müzakerelerinin getirdiği destek yapıları, iş birlikleri ve paralelinde oluşan sosyal, politik ve ekonomik ortamla İstanbul, 2000'lerin ikinci yarısında dünyanın gözde kentlerinden birine dönüştü. 2009 ile 2011 yılları arasında, British Council'ın yerel partnerlerle yürüttüğü My City [Benim Kentim] ile Kültürel Aracılar gibi fon destekli kapsamlı projeler yapıldı. SALT'ın yayıma hazırladığı PARK: bir ihtimal [Hatırlama] e-yayını, yine bu dönemde gerçekleştirilmiş olan PARK: bir ihtimal adlı dış mekân sergisini yeniden yorumlamaya açıyor.

Can Altay'ın küratörlüğü, Future Anecdotes'un tasarımı ve Nils Norman, Ceren Oykut ve Sinek Sekiz'in katılımıyla düzenlenen PARK: bir ihtimal, Mayıs 2010-Ocak 2011 tarihlerinde Nişantaşı Cumhuriyet Parkı'nda yer almıştı. Hazırlık sürecinden yazılı ve görsel belgeler ile sergi kataloğunu içeren yayında ayrıca, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun ile Altay'ın proje bağlamında kent mekânı ve katılım üzerine Aralık 2016'da yaptığı iki yeni söyleşi bulunuyor.

"Parkların ne olduğu ve ne olabileceği üzerine farklı sanatçıların yapıtlarını bir araya getiren bu sergi, gündelik hayatımızda içinden geçip gittiğimiz mekânların barındırdıkları öyküler ve potansiyellerle ilgileniyor. Parktan şehre, oradan da içindeyken kanıksadığımız düzenlere başka açılardan bakmaya davet ediyor. Bu mekânları kullanış biçimlerimizi, bu düzenlerde barınma biçimlerimizi değiştirirsek neler olabilir sorusunu soruyor. Bu soruyla kenti ve 'kamusal' alanı ve tabii kendimizi tekrar tekrar yeniden şekillendirebilmek mümkün. PARK: bir ihtimal bir yandan da sınırlı kaynaklarla, kendine yetecek düzeneklerin nasıl çalışabileceklerine dair tezler üretiyor."
Can Altay, PARK: bir ihtimal (2010) sergi kataloğu


Yayıma hazırlayan: Can Altay ile Vasıf Kortun ve Merve Elveren (SALT Araştırma ve Programlar)
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Atay İlgün ve Gamze Cebeci (SALT Araştırma ve Programlar)

68 sayfa, Türkçe
ISBN: 978-9944-731-52-2

Bölümler:  • PARK: bir ihtimal
  • Hatırlama I
  • Ön Çalışmalar
  • Hatırlama II
  • Bileşenler