Panel: Medya ve Mimarlık

Salt Galata

4 Şubat 2017 15.00

Arredamento 004 <i>300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon + Mimarlık)</i>
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Galata, 2017
300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon + Mimarlık)
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Galata, 2017
SALT Galata, Oditoryum

Moderatör: Banu Binat
Konuşmacılar: Emre Arolat, Suha Özkan, Uğur Tanyeli


Marshall McLuhan’ın öncü çalışmalarından bu yana, mecraların ait oldukları pratikleri dönüştürdüğü savı yaygın biçimde kabul görüyor. Mecralar (medium‘lar), yalnızca o pratikleri kamusallaştırmak ve onlara görünürlük kazandırmakla kısıtlı bir çerçevede rol oynamıyor. Mimarlık da dâhil tüm tasarımsal pratikleri radikal bir başkalaşıma uğratıyor, eskisi gibi düşünme ve üretme olasılıklarını ortadan kaldırıyorlar.

SALT Galata’daki 300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon + Mimarlık) sergisi paralelinde düzenlenen bu panelde, sırasıyla basılı kitap, periyodik yayıncılık ve dijital mecraların mimarlık dünyasında tetiklediği değişimler değerlendirilecek. Medya ve mimarlık, özellikle güncel gelişmeler bağlamında irdelenirken sosyal medyanın getirdikleri, dergilerin bugünü ve geleceği, mimari tasarımın medya aracılığıyla manipüle edilip edilemeyeceği, şöhretin medyatik inşasının uzanımları ve mimari sansasyonların üretimi konuları tartışmaya açılacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Arredamento tarafından SALT iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, SALT Galata’nın üçüncü katındaki Açık Arşiv’de 12 Mart’a kadar görülebilir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE