Konuşma: Melis Cankara

Arşivden çıktı: Bahaettin Rahmi Bediz

Salt Galata

16 Mart 2017 19.00

001 10 Çeşitli kıyafetleriyle adalı erkekler, Girit
SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi
Çeşitli kıyafetleriyle adalı erkekler, Girit
SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi
SALT Galata, Kat -1

Arşivden çıktı sunumu paralelinde hazırlanan konuşma programı, Girit’teki müslüman fotoğrafçıların öncülerinden Bahaettin Rahmi Bediz’in (1875-1951) üretimi konusuyla başlıyor. SALT Araştırma ve Programlar’dan Melis Cankara, Bediz’in fotoğraflarının arşivler arası bağlayıcılığını ve arşiv dışı araştırma potansiyellerini değerlendirecek.

Bediz, 1896 Girit İsyanı, II. Meşrutiyet’in ilânı, Balkan ve Dünya savaşları ve Türkiye-Yunanistan zorunlu nüfus mübadelesi gibi nice sancılı olaya tanıklık etmiştir. Knossos kazılarından Bâb-ı Âli Baskını’na, Girit panoramalarından Hatıra-i Celadet Topu’nun açılış törenine; Bediz’in, SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarındaki fotoğrafları önemli birer tarihî belge niteliğindedir.

Arşivden çıktı, 9 Nisan’a kadar SALT Galata’nın -1 katında görülebilir.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Melis Cankara SALT Araştırma ve Programlar’da Mimarlık ve Tasarım Arşivi yönetmeni. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndaki doktora çalışmasını 2016’da; Girit, Resmo’da mübadele sırasında el değiştirmiş konutlar üzerine Prof. Dr. Bülent Tanju danışmanlığında hazırladığı teziyle tamamladı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE