Arşivden çıktı

Salt Ulus

19 Nisan – 10 Haziran 2017

Arsivdencikti 2 Ayla Erduran, Aliye Berger'in İstanbul, Narmanlı Han'daki atölyesinde
Fotoğraf: Eliza Day
SALT Araştırma, Eliza Day Arşivi
Ayla Erduran, Aliye Berger'in İstanbul, Narmanlı Han'daki atölyesinde
Fotoğraf: Eliza Day
SALT Araştırma, Eliza Day Arşivi
SALT Araştırma’daki belge ve kaynakların bildik anlatılardan öte yapısını örneklendiren Arşivden çıktı, güncel metinlerin eşlik ettiği beş bağımsız sunumdan oluşur. SALT Araştırma koleksiyonlarından derlenen sunumların, içerik çeşitliliğine dikkati çekmesi ve yeni araştırmalar için heyecan yaratması amaçlanır.

Arşiv, nitelikli sorulara dair tutarlı ve güvenilir cevaplar barındırabilmesi bakımından akademik üretimin köşe taşlarındandır. Ancak, yapıcı bir soru kadar akademik olmayan bir merak duygusu da öngörülmemiş bir araştırma ve öğrenme sürecini başlatabilir. Arşivi kamuya açmanın temel amacı da budur: uzmanın kural ve biçimlerle kapalı tuttuğu düzenlerin dışındaki bir ortamda, merakla gelişen sorgulama ve yorumlamalar teşvik edilir.

SALT Araştırma koleksiyonları, 19. yüzyıl sonlarından günümüze, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye, Güneydoğu Akdeniz havzası ve Güneydoğu Avrupa’ya odaklanır. 1950 sonrası Türkiye sanat tarihi ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ve tasarımın gelişimini, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Türkiye Cumhuriyeti’nin 1990’lı yıllarına toplum ve coğrafyanın dönüşümünü detaylandıran iki milyona yakın çevrimiçi belge saltresearch.org sitesinde araştırmacıların erişimine açıktır.

Refik Anadol’un, SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarındaki belgeleri, özelliklerine göre makine zekâsıyla sınıflayan algoritmalarla görselleştirdiği Arşiv Rüyası ise, 20 Nisan-11 Haziran tarihlerinde SALT Galata -1 katında görülebilir. Sanat Kullanımları: Son Sergi kapsamında sunulan medya enstalasyonu, çok boyutlu verileri uzman değerlendirmelerinin ötesinde bir yöntemle birbiriyle etkileşime açar ve bu zengin belge birikimini, izleyicinin tümüyle çevrelendiği bir mekânda çeşitli açılardan inceleme, değerlendirme ve yorumlama imkânı sunar.


Arşivden çıktı, 23 Şubat-9 Nisan tarihlerinde SALT Galata’da gerçekleştirilmiştir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE