SALT Araştırma Fonları'yla desteklenecek projeler belirlendi

Saltarastirmafonlari Projesunumlari 2015 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları, Aralık 2015, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları, Aralık 2015, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarındaki projelere yönelik olarak, her biri 10.000 TL değerinde olan 2017 yılı SALT Araştırma Fonları’nı dağıttı. Türkiye’nin ilk radyoloji uzmanlarından Dr. Mehmet Bozdoğan’ın (1922-2015) anısına, kızları Hande ve Sibel Bozdoğan tarafından sağlanan iki ek fonla bu yıl da sekiz araştırma projesi destekleniyor.

Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşan seçici kurulun, toplam 137 başvuru arasından seçtiği projelerin bulguları, araştırmacıların Aralık ayında yapacağı sunumlarla tartışmaya açılacak.

SALT Araştırma Fonları 2017 Projeleri:

Nergis Abıyeva, “1950’lerde Paris’e Giden Ressamlar Bağlamında Tiraje Dikmen’in Hayatı ve Sanatı”
Sanat hayatını İstanbul ile Paris arasında şekillendiren Tiraje Dikmen’in, 1950’lerde devlet desteği almadan kendi seçim ve olanaklarıyla Paris’e giden ressamlar kuşağındaki yerine odaklı, monografi niteliğinde bir araştırma.

Derya Acuner ve Sevinç Coşkun, “Kafesin İki Tarafı: Türkiye’de Hayvanat Bahçelerinin Hafızası”
Türkiye’de hayvanat bahçelerinin kuruluşu ve toplumsal hafızadaki yerlerini Gülhane (İstanbul), Atatürk Orman Çiftliği (Ankara), Fuar (İzmir) ve Kültür Park (Bursa) hayvanat bahçeleri özelinde inceleyen bir araştırma.

Rüstem Ertuğ Altınay, “Arzuyu Resmetmek: Sabiha Rüştü Bozcalı’nın Reşad Ekrem Koçu Eserleri İçin Yaptığı İllüstrasyonlarda Queer Zaman ve Cinsellik”
Cinsel arzu, kimlik ve pratikleri dönemlerinin hâkim değerleriyle örtüşmeyen kişileri popüler kültür ve toplumsal hafızaya kazandıran Sabiha Rüştü Bozcalı ve Reşad Ekrem Koçu’nun queer özneler için yarattığı alternatif tarihe odaklı bir araştırma.

Meltem Gürel, “Plajlar, Plaj Gazinoları ve Eğlence Kültürü, 1950-1970”
İstanbul’da hayata geçirilen modern plaj yapılarını, kıyıların kullanımı ve 1950 ile 1970 yılları arasındaki modernleşme politikaları bağlamında irdeleyen bir araştırma.

Sezen Kayhan, “Yıldızların Altında: İstanbul’un Açık Hava Sinemaları ve Kentsel Dönüşümün Seyir Kültürüne Etkileri, 1950-1970”
İstanbul’da faaliyet gösteren açık hava sinemalarını ve 1950 sonrası Demokrat Parti politikalarıyla hızlanan kentsel dönüşümün sanat mirasına somut etkilerini inceleyen bir araştırma.

Bengü Kurtege Sefer, “Türkiye’de Kırsal Sınıf Mücadelelerinin Mekânsal Okuması: 1960’lı Yıllarda Ege Köylerinde Toprak İşgalleri, Siyaset ve Kadın”
İzmir’in Göllüce ve Atalan köylerinde, kırsal dönüşüm sürecinde topraksız köylü kadınlar, ağalar, siyasetçiler, devrimciler ve jandarma arasındaki ittifaklar ve çatışma ilişkileri temelinde, kadınların bu güç yapılarını nasıl şekillendirdiğine yönelik bir araştırma.

SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan Fonu 2017 Projeleri:

Nihal Koparan, “Türkiye’de Akademilerde Canlı Modellerin Tarihi ve Nü Modelliğin İcrası”
1950’lerden itibaren Türkiye’de canlı modelliğin gelişimi ve modernleşme süreci ile cinsiyet rejiminde konumunun yanı sıra, bu deneyimde modellerin öznelliği ve çıplaklıkla ilişkilerini tarihsel ve güncel verilerle irdeleyen bir araştırma.

Ecem Sarıçayır, “Şehir Mekânında Askerî Alanlar Üzerinden İstanbul’u Anlamak”
İstanbul’daki askerî alanların yerleri, mekânsal iz ve kurguları, şehirle olan bağları ve mimarlık ile şehircilik bağlamında konumlarına çeşitli tarihî, toplumsal ve politik olaylar paralelinde odaklanan bir araştırma.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE