Farklı Kaydet: Dijital Olarak Üretilmiş Mimari İçeriklerin Arşivlenmesi

Salt Galata

24 Mayıs 2017 19.00

Comic Museum Comic Museum, Hangzhou, Çin
MVRDV, 2011-2015
Comic Museum, Hangzhou, Çin
MVRDV, 2011-2015
SALT Galata, Oditoryum

Dijital içerikler, bildik arşivleme pratiklerinden öte süreçlerin yanı sıra, arşiv kavramına dair güncel tanım ve değerlendirmeleri gerektiriyor. SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin Kalebodur desteğiyle bu yıl gerçekleştireceği bir dizi programda, bu dönüşüm temelinde, mimarlık alanındaki dijital içeriğin yönetimi, arşivlenmesi ve erişime sunularak korunması konuları incelemeye açılacak. SALT Galata’daki kamu programlarına, SALT Araştırma’dan arşiv uzmanlarının çeşitli uluslararası kurumlara profesyonel ziyaretlerini takiben, seçili mimarlık ofisleri ve üniversitelerdeki seminer ve atölye çalışmaları eşlik edecek.

SALT Galata’daki ilk program, Rotterdam’da bulunan MVRDV mimarlık ofisinin dijital arşivinin mimarlık, tasarım ve dijital kültür müzesi Het Nieuwe Instituut‘e aktarım çalışmalarına odaklanacak. Ofisin ortağı Jan Knikker ve müzenin küratörü Suzanne Mulder ile University of Amsterdam Medya Çalışmaları: Arşivcilik Bölümü Öğretim Üyesi Annet Dekker, dijital olarak üretilmiş mimari içeriğin işlenmesi ve korunmasında karşılaşılan sorunları irdeleyecek. Panelde, bu bağlamda küratör, mimar ve araştırmacı ilişkileri de değerlendirilecek.

Konuşma dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.


PROGRAM

19.00 Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü), açılış konuşması

19.10 Suzanne Mulder, “Seçim Yapmak: Bir İnceleme Olarak MVRDV Arşivi”

19.30 Annet Dekker, “Yeni Arşiv Yorumlamaları, Gelecek Dijital Arşivlere Dair Fikirler”

19.50 Jan Knikker, “Dijital Doğmak”


Suzanne Mulder 2009’dan bu yana Het Nieuwe Instituut koleksiyonlarının küratörlüğünü yapıyor; hâlen, MVRDV Arşivi’nin kuruma aktarım süreçlerini yönetiyor. Mimarlık, kültür mirası ve tasarım alanında yayınları bulunan Mulder, Amsterdam’daki Academie van Bouwkunst ile Reinwardt Academie’de misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor.

Annet Dekker bağımsız araştırmacı ve küratör. University of Amsterdam Medya Çalışmaları: Arşivcilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak ders veriyor. London South Bank University bünyesinde, network ve bilgisayar kültürünün sanata etkilerini inceleyen Centre for the Study of the Networked Image kurumunun eş direktörlüğünü yapıyor.

Jan Knikker 2008’den bu yana MVRDV’de kurum temsilini şekillendiren ve iş geliştirme girişimlerine yön veren nitelikte çalışmalar yürütüyor; kapsamlı yayın ve sergi projeleri gerçekleştiriyor. 2007-2011 yıllarında Hollanda Mimarlık Fonu Uluslararası Projeler Komisyonu’nun üyesi olan Knikker, çeşitli uluslararası kurumlarda seminer veriyor.


SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, 2012 yılından bu yana SALT ile iş birliğini sürdüren Kalebodur tarafından desteklenmektedir.SALT’ın Kalebodur iş birliğiyle hazırladığı Farklı Kaydet: Dijital Olarak Üretilmiş Mimari İçeriklerin Arşivlenmesi program dizisi kapsamındaki bu panel Hollanda Kraliyeti’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

PAYLAŞ
TAKVİME EKLE