Söyleşi: Nafiz Karadere, Vasıf Kortun ve Han Tümertekin
SALT Galata Yapım Süreci

Salt Galata

20 Eylül 2017 19.00

201701 Saltgalata SALT Galata, Ocak 2017
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Galata, Ocak 2017
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Galata, Oditoryum

İşveren Sergisi paralelinde hazırlanan kamu programları, SALT Galata’nın yapım sürecine odaklı bir söyleşiyle başlıyor. Garanti Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Nafiz Karadere, SALT Araştırma ve Programlar’ın eski direktörü Vasıf Kortun ve mimar Han Tümertekin’in katılımıyla düzenlenen söyleşide, bir kültür kurumunun amaç ve öngörülerinin işveren, kullanıcı ve mimar ortaklığında mekâna nasıl aktarıldığı irdelenecek.

Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet bankası Bank-ı Osmanî-i Şahane için Alexandre Vallauri tarafından tasarlanan ve 1892’de açılan yapı, bugünkü kullanımına beş yıllık bir yeniden işlevlendirme projesiyle 2011’de kavuştu. SALT Galata, bir sergi kabuğundan ziyade, uzun saatler geçirmeye ve gerek bireysel gerek ortak çalışma ve üretime uygun bir alan şeklinde kurgulandı. Bir banka şubesi olan orta hacim, bilgiye atfedilen değerin ifade bulması adına SALT Araştırma’ya dönüştürüldü. Yapıda ayrıca, konuşma, gösterim ve atölye gibi kamuya açık programlara olanak sağlayan mekânlar ile SALT ofisleri ve arşivine yer verildi. Söz konusu işlevler, bir dizi siparişle ayrı tasarım ekiplerince detaylandırıldı. Ana müellifin iş birliğinde yürütülen süreç, kurumun ihtiyaçlarını bizzat tarif etme ve önerileri değerlendirme yetkisiyle tamamen işveren rolünü almasına vesile oldu.

Mimar ile işveren arasında şekillenen bu kritik ilişkiyi İstanbul’dan SALT Galata’nın yanı sıra Ankara, Çanakkale, Denizli ve İzmir’de inşa edilmiş çeşitli yapılar temelinde inceleyen İşveren Sergisi 26 Kasım’a kadar SALT Galata’da görülebilir.

Konuşma dili Türkçe’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE