Atölye: Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân

Salt Galata

2 Aralık 2017 – 14 Ocak 2018

1 9 Metehan Özcan, <i>Tarifler 24, Salon</i>, 2014
Metehan Özcan, Tarifler 24, Salon, 2014
Atölye Sunumları
14 Ocak, 15.00
Atölye Sunumları
9 Aralık, 13.00
2-3 Aralık, 9-10 Aralık, 23 Aralık ve 13-14 Ocak
SALT Galata, Atölye IV


“Bir resmin, ayrıca bir heykelin ve özellikle de mimarinin, gerçek hayattakine kıyasla fotoğrafta ne denli kolaylıkla kavranabileceğini herkes anlamış olacaktı.” Walter Benjamin, Little History of Photography [Fotoğrafın Kısa Tarihçesi], 1931

“Bir binayı ‘kavramak’ mümkün olmayabilir, en azından bir resim ya da heykeli kavramanın mümkün olduğu şekilde. Ama fotoğraf, mimariyi kavramaya aracılık edebilir. Bundan kastım ve belki de kültür tarihçisi, eleştirmen Walter Benjamin’in anlatmak istediği şu olabilir: Fiziki bir bina kullanımda olan bir mülkken bu binanın fotoğrafı onu soyutlayabilir, tanımlayabilir, yorumlayabilir, abartabilir ve hatta onun için kültürel bir değer icat edebilir. Hatta, ‘mimari’ dediğimiz şeyin aslen binaların kültürel değeri olduğunu ve bunun fotoğraftan ayrılamayacağını söyleyebilecek kadar ileri de gidebiliriz.” David Campany, Architecture as Photography: document, publicity, commentary, art [Fotoğraf Olarak Mimari: belge, tanıtım, yorumlama, sanat], 2014

Mimari fotoğraf, yapıyı yalnızca teknik bir yaklaşımla mı belgeler? Yoksa, yapıların dönüşümünü ve insanların yapılı çevreyle nasıl ilişkilendiğini incelemeyi mümkün kılar mı? SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu atölyede, mimari ile fotoğraf arasındaki etkileşimin yanı sıra, mimari fotoğrafın tarihsel gelişimi ve bugünü irdelenecek. GAPO’nun yürütücülüğündeki yedi oturumluk programa sanatçı ve akademisyenler eşlik edecek.

Bir yapının geçirdiği dönüşümü, yeni işlev ve kullanım biçimlerini belgeleyen mimari fotoğraflar, insanın bu süreçlerde üstlendiği rolü faktörünü çoğu zaman göz ardı etme eğilimindedir. İnsan ve mimari arasındaki ilişkinin kent sosyolojisi bağlamında değerlendirileceği atölyede, mimari fotoğraf alanında nasıl yenilikçi yaklaşımlar geliştirilebileceği de tartışılacak. Katılımcılar, belirledikleri yapılı çevreler üzerine araştırmalar yürüterek fotografik bir analiz sunacak.

Atölye, amatör veya profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenenlerin yanı sıra, mimarlar, mimarlık öğrencileri ve bu alana ilgi duyanların katılımına açıktır. Başvuru için 27 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını ve atölye için planlanan proje fikrini detaylandıran online başvuru formunun doldurulması; atölye konularıyla ilişkili çalışmalar içeren bir dijital portfolyo linkinin iletilmesi gereklidir. GAPO’nun, başvuru formu ve portfolyolar bazında değerlendirmesi sonucunda seçeceği 12-16 katılımcı, 29 Kasım Çarşamba günü e-postayla bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir.

Program dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO)
gapo.org
0212 251 7003
2 9 İskoçya Parlamento Binası
Fotoğraf: Sena Özfiliz, 2014
İskoçya Parlamento Binası
Fotoğraf: Sena Özfiliz, 2014

2 ARALIK CUMARTESİ / 1. OTURUM
11.00-13.00
GAPO tarafından atölyenin içeriği tanıtılacak.
14.00-16.00 Fotoğrafçı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Taptık, 19. yüzyıldan bugüne mimarlık ile fotoğrafın etkileşimini değerlendirecek.
16.30-19.30 Mimar ve fotoğrafçı Sena Özfiliz, mimari mekânın yaşam döngüsü içerisinde belgelenmesi konusuna dayalı sunumunda, mimari fotoğrafta alternatif yaklaşımlara odaklanacak.

3 ARALIK PAZAR / 2. OTURUM
11.00-13.00
Ali Taptık, 19. yüzyıldan bugüne mimarlık ile fotoğrafın etkileşimini değerlendirmeye devam edecek.
14.00-19.00 GAPO yürütücülüğünde, katılımcıların daha önceki üretimleri değerlendirilecek ve proje fikirleri tartışılacak.

9 ARALIK CUMARTESİ / 3. OTURUM
Bu oturum kapsamındaki tüm sunumlar herkesin katılımına açıktır.
13.00-14.00
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ayfer Bartu Candan, insan ve kent ilişkisini dünyanın çeşitli kentlerinden örneklerle tartışmaya açacak; mekânın üretimi ve dönüşümü konularını detaylandıracak.
14.30-15.30 Sanatçı sunumu: Ali Taptık
16.00-17.30 Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Umut Şumnu, Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 ve Ankara’da İkramiye Apartmanları projelerini detaylandıracak ve Ankara’da özgün tasarımıyla öne çıkan Cinnah 19 Apartmanı üzerinden kentin konut ve barınma kültürünü inceleyecek.
18.00-19.00 Sanatçı sunumu: Sevgi Ortaç

10 ARALIK PAZAR / 4. OTURUM
11.00-18.00
GAPO yürütücülüğünde gruplar oluşturulacak ve katılımcıların proje fikirleri tartışılacak.

23 ARALIK CUMARTESİ / 5. OTURUM
11.00-18.00
GAPO yürütücülüğünde, katılımcıların çektiği fotoğraflar değerlendirilecek ve proje fikirleri tartışılacak.
13 OCAK CUMARTESİ / 6. OTURUM
11.00-18.00
GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında geliştirilip üretilen işler değerlendirilecek, edit edilerek sunuma hazırlanacak.

14 OCAK PAZAR / 7. OTURUM
11.00-15.00
GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında geliştirilip üretilen işler değerlendirilecek, edit edilerek sunuma hazırlanacak.
15.00-17.00 Atölye kapsamında üretilen işler, herkesin katılımına açık olarak sunulacak.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE