İşveren Sergisi Konuşmaları: Devletin İşverenliği

Salt Ankara

10 Mart 2018 14.00

Kaynak Seyfi Arkan Ve Eserleri 1933 1956 Mimar Seyfi Arkan tarafından 1956’da yayımlandığı düşünülen <i>Seyfi Arkan ve Eserleri 1933-1956</i> kitapçığından alınmıştır.
Mimar Seyfi Arkan tarafından 1956’da yayımlandığı düşünülen Seyfi Arkan ve Eserleri 1933-1956 kitapçığından alınmıştır.
Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara
Yaşar Kemal Konferans Salonu


SALT’ın, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki İşveren Sergisi paralelinde gerçekleştirdiği ilk konuşma programında, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne devletin işveren olarak rolü ve politik iradelerin yapılı çevre üretme yaklaşımları tartışmaya açılacak.

N. Müge Cengizkan’ın iş birliğiyle hazırlanan ve herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.

PROGRAM
14.00-14.10 Açılış Konuşması

Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü)

14.10-14.40 “İşveren/Memur Eden: Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Üretiminde Devletin Rolü”
Yrd. Doç. Dr. Bilge İmamoğlu (TEDÜ Mimarlık Fakültesi): Cumhuriyet’in kuruluş döneminde devlet, yapılı çevrenin üretiminde baskın ve belirleyici bir role sahiptir. Bilhassa kamu yapılarında, neredeyse tek süreğen işveren konumundadır. Ancak, devletin bürokratik geleneğiyle benimsediği rol, memur ettiği kadrolarla hekim ve öğretmen olması gibi, mimarlık görevini de üstlenerek işverenlik tanımının ötesine geçmesine yol açmıştır.

14.40-15.10 “Makbule Atadan Villası’ndan Yabancı Konuklar Köşkü’ne: Üç Mimar, Dört Cumhurbaşkanı”
Prof. Dr. Ali Cengizkan (TEDÜ Mimarlık Fakültesi): Çankaya Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki Seyfi Arkan yapısı, 1930’lardan 1990’lara devletin işverenliğini değerlendirmek için kapsamlı bir örnek teşkil eder. Atatürk’ün kız kardeşi için tasarlanan ve dört ayrı cumhurbaşkanı zamanında, üç ayrı mimar tarafından dönüştürülen yapının tarihi, kamu arazisinde sahiplik, müelliflik anlayışı ve kamuyla iş yapan mimarın konumu konularını inceleme imkânı sağlar.

15.10-15.40 “Devlet İşverenliğinde Üniversite Yapısı Tasarlamak: 2000’ler ve Sonrası”
Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi): 2000’den bu yana Türkiye’de, önemli bir bölümü devlete ait 100’den fazla üniversite açıldı. Bir kısmına başka işlevler için inşa edilmiş yapılar tahsis edilirken bazıları için çok yönlü kampüs kurma girişimleri başlatıldı. Söz konusu artış, kamu yönetimi ile mimar ilişkisinin üniversitelerin mekânsallaşma süreçleri kadar mimari üretimlere etkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi mümkün kılar.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE