İşveren Sergisi Konuşmaları: ODTÜ Kampüsü

Salt Ankara

24 Mart 2018 14.00

Odtu Spor Salonu ODTÜ Kapalı Spor Salonu, 1967
SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi
ODTÜ Kapalı Spor Salonu, 1967
SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi
Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara
Yaşar Kemal Konferans Salonu


ODTÜ Kampüsü’nün tarihi, her şeyden önce yapıcı bir işveren-mimar ilişkisine dayandırılabilir. Kuruluş süreçlerindeki yöneticilerin planlama, tasarım ve uygulamada etkin rol oynaması, kampüsün bugünkü başarısının ana nedenlerindendir. Ayrıca, Çinici Mimarlık’ın üniversite yönetimiyle kurduğu müzakere temelli ilişkiler ile tutarlı ve titiz üretim anlayışı, işverenin amacına ulaşmasını kolaylaştırırken eş zamanlı politik ve ekonomik çalkantıların dengelenmesine katkı sağlamıştır.

SALT’ın, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki İşveren Sergisi paralelinde gerçekleştirdiği ikinci konuşma programı ODTÜ Kampüsü’nün gelişimine odaklanacak. Altuğ ve Behruz Çinici döneminde “bir çağdaşlaşma iddiasını yaşama geçirme projesi”nin başarılmasını takiben, değişen yönetimlerin kampüsün geleceğini ne yönde şekillendirdiği değerlendirilecek. Öte yandan, mimara yol gösterici ideal ve hayallerin işveren etkisiyle üretimlere nasıl yansıdığı ayrıntılandırılacak.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle herkesin katılımına açık olarak düzenlenen programın dili Türkçe’dir.

PROGRAM
14.00-14.20 “İşveren-Mimar İlişkisi Bağlamında ODTÜ Kampüsü”

Sunum: Prof. Dr. T. Elvan Altan (ODTÜ Mimarlık Bölümü)

14.20-15.40 “ODTÜ’de Mekânsal Düzenleme Deneyimleri”
Moderatör: Prof. Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Acar (ODTÜ Eski Rektörü, 2008-2016), Prof. Dr. Ural Akbulut (ODTÜ Eski Rektörü, 2000-2008), Prof. Dr. Baykan Günay (ODTÜ Eski Genel Sekreteri, TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı), F. Hale Can (ODTÜ EBİ Genel Müdürü), Göksal Cülcüloğlu (ODTÜ Kampüs Planlama Müdürü)

15.40-16.00 “Getty’nin ‘Keeping It Modern’ Programı Kapsamında ODTÜ”
Sunum: Prof. Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE