Kentlerin Dijitalleştirilmesi
Konuşma:
Çağdaş Delen

Salt Ankara

28 Nisan 2018 17.00

Cagdasdelenizniyle Çağdaş Delen'in izniyle
Çağdaş Delen'in izniyle
Konumsal tabanlı bilgi sistemlerinde kaydedilen ilerlemeler, kentlerin strüktürünü oluşturan mimari ve demografik olguların kent sakinlerince erişilebilir olması gerekliliğini beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, kültür ve mimarlık mirasının araştırılması, belgelenmesi, arşivlenerek korunması
ekseninde yürütülen UrbanObscura, herkes için her yerden ulaşılabilir ve süreklilik içeren bir multimedya süreci şeklinde tasarlanıyor. Bu interaktif web site ve mobil uygulama projesi, pilot bölgeler olarak belirlenen Altındağ ve Çankaya (Ankara) ile Şişli ve Beyoğlu (İstanbul) başta olmak üzere, çeşitli ilçelerdeki yapıların kayıtlı parsel ve tarihî verileri aracılığıyla mimari ve sosyo-kültürel durum ve dönüşümleri üç boyutlu olarak haritalandırıyor.

Projenin yöneticilerinden Çağdaş Delen, kentsel bilgi sistemleri odağında yapacağı konuşmada, kentlerin dijitalleştirilmesinin imkân ve gerekliliklerini ayrıntılandıracak.

SALT Ankara’nın Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi ev sahipliğinde düzenlediği program herkesin katılımına açıktır. Konuşma dili Türkçe’dir.

Çağdaş Delen University of California’da mimarlık ve kentsel tasarım alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Kentsel araştırma, arşivleme ve dijitalleştirme projesi UrbanObscura‘nın eş yöneticiliği ve tasarımını yapıyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE