SALT'tan 2018'de altı projeye fon desteği

Saf Projesunumlari Aralik2017 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları, Aralık 2017, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları, Aralık 2017, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarındaki projelere yönelik olarak her biri 10.000 TL değerinde olan 2018 yılı SALT Araştırma Fonları’nı dağıttı.

Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşan seçici kurulun, toplam 161 başvuru arasından seçtiği projelerin bulguları, araştırmacıların Aralık ayında yapacağı sunumlarla tartışmaya açılacak.

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2018 PROJELERİ

Eda Aslan ve Dilşad Aladağ
“Unutma Bahçesi: Yerin Belleği ve Yıkımın Topoğrafyası”

Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ve kurucularını merkezine alan, mekân ve bitki odaklı başlayıp arşiv ve hikâye çalışmalarıyla sürdürülen yarı biyografik bir araştırma.

Mustafa Kemal Baran
“Didyma 1925: Arkeoloji Tarihinde Bellek, Emek ve Yerel Topluluklar”

Arkeoloji alanındaki tarih yazımında pek ilgi görmeyen yerel topluluklar ve emek kavramları odağında arkeoloji ekibi ve yöre ahalisi arasındaki ilişkileri, kazının yöreyle kurduğu ekonomik ve sosyal bağlantıları, arkeolojide saha ve emek deneyiminin dinamiklerini irdeleyen bir araştırma.

Barış Alp Özden
“Siyasal, Sosyal ve Ahlaki Bir Sorun Olarak İşçi Sınıfı Meskenleri: 1940’lı ve 1950’li Yıllarda Reform Tartışmaları”

İşçi konutları ile mahallelerdeki sıhhi ve ahlaki durum arasında kurulan bağ doğrultusunda üretilen hem bilimsel hem de popüler bilgi ve söylemleri inceleyen, bunların işçilere yönelik bir konut politikasının oluşmasına etkilerini değerlendiren bir araştırma.

Canan Eda Özgener ve Dilara Tekin Gezginti
“Rıfat Telgezer Örneği Üzerinden Cambazhane Kültürüne Bakış: Mekânsal Bir Okuma”

Türkiye’nin eğlence kültüründe köklü bir yere sahip cambaz ve cambazhaneleri 1950-1970 aralığında Rıfat Telgezer üzerinden irdeleyen, söz konusu dönemin gündelik eğlence hayatı ve mekânsal karşılıklarına yönelik bir araştırma.

Seda Özdemir Şimşek
“Kent Seçkinlerinin Toplumsallaşma, Temsiliyet ve İktidar Mekânları: Erken Cumhuriyet Dönemi Balıkesir’inde Kulüp ve Dernekler”

Merkezî devleti taşra kentlerindeki dönüşümün asli ve biricik sorumlusu görmenin ötesine geçerek yerel aktörler, özellikle de kent seçkinlerinin aktif rolünü değerlendirmeye, sınıfsal analizini yapmaya yönelik monografik bir araştırma.

Onur Yazıcıgil
“19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Nesih Stilinin Tipografik Evrimi”

Tipografi uygulamalarında temel yazı karakteri görevi görmüş olan nesih hurufatının tarihsel, yapısal ve görsel analizi niteliğinde bir araştırma.
PAYLAŞ