Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları: Nazlı Tümerdem

Istanbul Walkabouts: 'Yakın'a Seferler

Salt Galata

6 Haziran 2018 19.00

Gorsel Nazlitumerdem Nazlı Tümerdem, <i>Deus Ex Machina</i>, 2017
Nazlı Tümerdem, Deus Ex Machina, 2017
SALT Galata, Kat 3

Kentlerin dönüşümünü uydu görüntüsü, harita ve fotoğraf dışı bir araçla; tanıklık, deneyim ve gözleme dayalı yürüme eylemiyle tespit etmek mümkün müdür? Latince Solvitur ambulando ifadesindeki gibi, asli çözümlere yürümekle yani düşünsel ve bedensel anlamda harekete geçmekle mi ulaşılır?

Mimar ve araştırmacı Nazlı Tümerdem’in 2016’da başlattığı Istanbul Walkabouts projesi, yürüme pratiğini eleştirel bir yöntem olarak kullanarak İstanbul’un kuzeyinde süregelen değişimleri inceliyor, kayıt altına alıyor; yazılı ve görsel araçlarla şehre dair temsiller üretiyor. Aynı zamanda, “Coğrafya ve Ulaşım Altyapısı Arasında: Kuzey İstanbul’un Yürüme Araştırması” başlıklı doktora çalışmasını yürüten Tümerdem, projenin oluşum ve gelişimini anlatacak; başkalaşan coğrafyalara dair farkındalık ve şeffaflık yaratmada yürümenin rolünü tartışmaya açacak.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE