SALT'ta Araştıranlar

Salt Galata

7 Haziran 2018 16.00 – 17.40

Dsc0432 Yararlı Sanat Ofisi'nde <i>SALT'ta Araştıranlar</i> 24 Mayıs sunumları
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Yararlı Sanat Ofisi'nde SALT'ta Araştıranlar 24 Mayıs sunumları
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Araştırma’daki arşiv ve yayın koleksiyonları ile mekânsal olanakların hazırlık ve üretimine destek olduğu içerikler bir dizi sunumla kamuya açılıyor. 24 Mayıs’ta başlayan program kapsamında, davetli araştırmacılar çalışmalarını ayrıntılandırarak katılımcılarla karşılıklı değerlendirmeler yapıyor. Bu sayede, hem kullanıcılar arası görüş alışverişine hem de kurumun kullanıcılarıyla birlikte öğrenmesine imkân tanıyan bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.

7 HAZİRAN SUNUMLARI
16.00-16.20
Özlem Şimşek
“Kamera Kültürünün Yükselişi ve Kimlik Oyunları”

16.20-16.40 Akansel Yalçınkaya
“Devlet ve Havayolu Taşımacılığı: Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Devlet Müdahaleleri (1933-2017)”

16.40-17.00 Ara

17.00-17.20 Mesut Arslan
“Kürtler, Kitap ve Matbaa: Osmanlı’da Basılan Kürtçe Kitaplar (1844-1923)”

17.20-17.40 Aslı Can
“Paul Bonatz’ın Türkiye Yılları”


Özlem Şimşek sanatçı. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, kimlik ve modernliğin görsel temsili üzerine çalışıyor; fotoğraf, video ve performans işleri üretiyor. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, “1980 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Sanatta Bir İfade Olanağı Olarak Fotoğraf” başlıklı teziyle tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na devam ediyor.

Akansel Yalçınkaya “Devlet, Aktör ve Değişim: 1983-2013 Yılları Arası Türk Havayolu Taşımacılığı Alanında Kurumsal Değişim” başlıklı doktora çalışmasını 2018’de tamamladı. Kurum ve sektör tarihi yazımı ile örgüt sosyolojisi konularına ilgi duyuyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapıyor.

Mesut Arslan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kürt Dili ve Kültürü alanında yüksek lisansını tamamladı. Başlıca araştırma alanlarını klasik Kürt edebiyatı ve Osmanlı döneminde Kürtçe matbuat oluşturuyor.

Aslı Can Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden “Paul Bonatz’ın Türkiye Yılları” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE