Atölye:
Kırık Sandalye: Jeff

Onur Ceritoğlu

Salt Beyoğlu

25 Temmuz – 26 Temmuz 2018

Jeff Talks Atolye Onur Ceritoglu 2780 Fotoğraf: Esen Karol
Fotoğraf: Esen Karol
11.00-19.00
Forum


İleri dönüşüm [upcycle], yeniden kullanım [reuse], geri dönüşüm [recycle] ve tamir [repair] kavramları, Jeff Talks konuşma dizisine adını veren, IKEA tasarımı Jeff sandalyelerine yapılacak tasarım müdahaleleriyle irdelenecek. Jeff Talks Peş Peşe paralelinde, Onur Ceritoğlu yürütücülüğünde düzenlenen atölye sonucu ortaya çıkan nesneler, serginin bir parçası olarak Forum mekânına yerleştirilecek.

Mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve sanat öğrencilerinin başvurularına açık olan atölyeye katılım altı kişiyle sınırlıdır. Okul ve bölüm bilgileriyle kısaca katılım amacını içeren başvuru, 21 Temmuz’a kadar public.programs@saltonline.org‘a gönderilebilir.

Manifold tarafından SALT iş birliğiyle gerçekleştirilen Jeff Talks Peş Peşe, 24 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde SALT Beyoğlu’nda.

Atölyede işlenecek kavramlara ilişkin Manifold‘dan okuma önerileri:
- Nur Horsanalı, “İleri Dönüşüm: Tüketimciliği Azaltmak İçin Bir Yol Arayışı”
- Onur Ceritoğlu, “Yık-yap ve Yeniden Kullanma: İstanbul’da Çıkmacılar”

Onur Ceritoğlu çalışmalarını İstanbul’da sürdüren sanatçı ve akademisyen. İşlerinde çizim, fotoğraf, video ve metin kullanımıyla araştırdığı kentsel olguları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele alıyor. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekâna özgü üretimler yapıyor. Süregelen doktora araştırması, kentsel çevre ve içindeki gayriresmî ağlar, binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan çıkmacılar gibi sosyal altyapı incelemelerinden oluşuyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE