Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları: Banu Cennetoğlu

Salt Galata

19 Eylül 2018 19.00

Liste Istanbul 2012 Haziran 2012 kayıtlarına göre 16.264 kişilik “Liste”
Türkçe hazırlanan 150 poster, 15-23 Ekim 2012, İstanbul
Measure-Europe’n ve SALT iş birliğiyle
Haziran 2012 kayıtlarına göre 16.264 kişilik “Liste”
Türkçe hazırlanan 150 poster, 15-23 Ekim 2012, İstanbul
Measure-Europe’n ve SALT iş birliğiyle
Azı yarar, çoğu zarar mı?
Sanatı kullanarak yararlı olma iyi niyetinin engebeli akıbeti üzerine


Kat 3

“Metro panosundaki bir sayfayı okudum; ölümler benzeşiyor. Günlük görsel silsilede kanıksanan bir lekeyle, bir trajediden ziyade bir listeyle mi yüzleşiyorum? Okumam bittiğinde ‘Hayat devam ediyor’ mu diyeceğim? İstasyondan çıkar çıkmaz unutacak mıyım tüm bunları? Yarınımı etkileyecek mi ya da? Neler yapabilirim? Bu muazzam çatlak ‘Liste’ye de yansıyor. ‘Bunu ancak bir sanatçı yapabilirdi’ veya ‘Ancak bir sanatçı tarafından yapılabilirdi’ deyip seyirlik atfıyla huzura erebilir miyim?” Vasıf Kortun, 20, 2018

1993’ten bu yana ülkelerinden kaçıp Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmen, sığınmacı ve mültecilerin bilgilerinden oluşan “Liste”, Amsterdam merkezli UNITED for Intercultural Action [Kültürlerarası Eylem Birliği] tarafından derlenip her yıl güncelleniyor. Sanatçı Banu Cennetoglu, çeşitli kültür kurumlarının iş birliğiyle “Liste”nin güncellenmesi ve görünür olmasına aracılık ediyor. Son olarak, 20 Haziran 2018 Dünya Mülteciler Günü’nde dolaşıma giren belgede 34.361 kayıt yer alıyor. Chisenhale Gallery ve Liverpool Bienali iş birliğiyle güncellenen bu yeni belge, The Guardian tarafından 64 sayfalık bir ek olarak okuyuculara dağıtılmak üzere 210.000 adet basıldı; ardından Liverpool’daki bir caddede 280 metrekarelik bir yüzeye asıldı.

Cennetoğlu, Yararlı Sanat Ofisi’nde yapacağı konuşmada, son 11 yıldır yürüttüğü bu çalışmadan hareketle tasnif, telafi, temellük ve taviz kavramları etrafında sanatı kullanarak yarar üretme pratiğini tartışmaya açacak.

Herkesin katılımına açık programın dili Türkçe’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE