SALT Ankara Konuşmaları: Umut Şumnu

Salt Ankara

17 Kasım 2018 14.00

17kasim Umutsumnu Fotoğraf: Önder Küçükerman 
Gima Resepsiyon, Ankara, 1966
Önder Küçükerman Arşivi [Umut Şumnu’nun izniyle]
Fotoğraf: Önder Küçükerman
Gima Resepsiyon, Ankara, 1966
Önder Küçükerman Arşivi [Umut Şumnu’nun izniyle]
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Yetinen Özneden Tüketen Özneye:
Ankara’da Mağazacılık ve Mağaza Mimarisi


Türkiye’de mağaza ve süpermarketler ile alışveriş merkezlerinin mimarisi ve tüketim kültürü arasında ne gibi ilişkiler vardır? Umut Şumnu, başkentin tarihi 1930’lara uzanan sembol mağazaları Sümerbank, Gima, YKM ve Vakko ekseninde konuyu incelemeye açacak. Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1980’lerin sonuna “yetinen özneden tüketen özneye geçiş”in mekânsal ifadeleri, gitgide değişen alışveriş alışkanlıkları ve bunların şehir hayatındaki yeri bağlamında değerlendirilecek.

Umut Şumnu Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitelerinde öğretim üyesi. Mimarlık ve tasarım tarihi, kuram ve eleştirisi üzerine çalışıyor; bu alanlarda yayın, proje ve sergiler üretiyor.

Gülten Akın Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek programın dili Türkçe’dir.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE