İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi

Salt Beyoğlu

15 Ocak – 16 Haziran 2019

Istasyon Saltbeyoglu 1 <i>İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi</i> mekânından, SALT Beyoğlu, Forum
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi mekânından, SALT Beyoğlu, Forum
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
Forum ve Açık Sinema

SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da kurulan İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi kapsamında, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) şehre dair 30 yıllık bu kapsamlı ve benzersiz araştırması incelemeye açılacak. Koçu hayattayken ancak G harfine kadar basılabilmiş olan 11 cildin içeriği, Forum ve Açık Sinema’da sunum, söyleşi ve atölyelerle yorumlanırken dileyen katılımcılar ciltleri tarayarak “Aba”dan “Gökçınar”a maddelerin künye yazımına katkı sağlayabilecek. İstasyon‘da, Koçu tarafından İstanbul üzerine kaleme alınmış diğer eserlerin yanı sıra, şehrin tarihine ilişkin seçili yayınlara yer verilecek.

Koçu, İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturma amacıyla 1944’te giriştiği İstanbul Ansiklopedisi çalışmasında değerli tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılardan destek aldı. 1944-1948 ve 1958-1973 yıllarında basılan ciltler, şahıs, yer, yapı, olay, âdet, deyim ve efsaneler gibi birçok yönüyle şehri kayda geçirdi. Koçu’nun kişisel ilgileri çevresinde şekillenen ansiklopedi, gazete ve dergi yazılarıyla kitaplarında popülerleştirdiği anlatıların ötesinde, tarih yazımı bakımından ayrıcalıklı bir örnek teşkil ediyor. A’dan G’ye ciltler, süreklilik gösteren konu, yazar ve çizerler ile sık kullanılan muhtelif kaynakların tespitine imkân tanıyor. Ayrıca, kurgu ve içerik bakımından ayrışan maddeler, değişen zaman ve koşulların Koçu’nun metotlarına etkisini görünür kılıyor. İstanbul hakkında temel bilgiler kadar şehir belleği açısından nasıl bir veri sağladığı belirsiz sıradanlıkta kayıtlarla dolu olan yayın, tekrarları, şaşırtmacaları ve sunduğu bilgilerin geçerliliği bakımından irdelenmeyi bekliyor.

İstanbul Ansiklopedisi‘nin tasarı aşamasında kalmış gelecek ciltlerine dair yaklaşık 20 bin ögelik bir belge grubu ve Koçu’nun şahsi kütüphanesinden 1460 yayın 2018’de Kadir Has Üniversitesi tarafından devralındı. İstasyon, basılı ciltler ve söz konusu arşivin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleştiriliyor. Programlara davetli uzman ve araştırmacıların tespit ve görüşlerinin yanı sıra katılımcıların katkısıyla hazırlanacak madde künyelerinin, ansiklopedi için derlenmiş metin ve görsellerin birbiriyle ve arşivin geneliyle ilişkisini belirginleştirmesi amaçlanıyor. Kadir Has Üniversitesi’nin katkısıyla hazırlanan İstasyon programları, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ile Rektör Yardımcısı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem’in 9 Şubat Cumartesi 15.00’te Açık Sinema’daki sunumuyla başlayacak.

İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi programlarının detayları, saltonline.org ve SALT Online sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE