Atölye: İstanbul Ansiklopedisi'nde Tekrarlar ve Şaşırtmacalar

İstasyon Programları

Salt Beyoğlu

16 Şubat 2019 14.00 – 17.00

16subat Atolye “Üç çifte kayıkda İstanbul Hanımları; XIX. asır”, Giovanni Jean Brindesi resminden Sabiha Bozcalı çizimi, <i>İstanbul Ansiklopedisi</i>, Cilt: 4, 1960
“Üç çifte kayıkda İstanbul Hanımları; XIX. asır”, Giovanni Jean Brindesi resminden Sabiha Bozcalı çizimi, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 4, 1960
Yürütücüler: Meriç Öner ve Cansu Yapıcı

“Aba”dan “Gökçınar”a, İstanbul Ansiklopedisi‘nin basılı 11 cildindeki maddeleri bütünlüklü olarak incelemek, Reşad Ekrem Koçu’nun şehrin “muazzam kütüğü”nü oluşturmak üzere giriştiği özgün çalışmanın süreçlerini tahlil etmeyi olanaklı kılıyor. İçeriğe katkısı bulunan yazar ve çizerler ile sık başvurulan kaynakların listelenebildiği yayında ön plana çıkan temalar muhtelif veri toplama yöntemlerine, planlanan maddelere işaret eden “bakınız” ibareleriyse gelecek ciltlere dair ipuçları barındırıyor. Tespiti mümkün bütün “tekrarlar ve şaşırtmacalar”, Koçu’nun yayımlayamadığı ciltler için derlediği taslak liste ve metinlerle görsellerden oluşan İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin anlamlandırılması bakımından da önem taşıyor.

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ile İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Proje Sorumlusu Cansu Yapıcı’nın yürütücülüğündeki bu atölyede, arşivin kataloglama çalışmalarında dikkati çeken sorular katılımcılarla yorumlanacak. Koçu’nun iş sipariş ettiği kişiler, yoğunlaştığı konular ve kullandığı kaynaklar temelinde, hem maddeleri tanımlamak hem de aralarındaki ilişkileri belirlemek üzere ayrıntılı künyeler hazırlanacak.

İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi kapsamında düzenlenen programın dili Türkçe’dir. Katılım 12 kişiyle sınırlıdır. Kayıt için ad, soyadı ve iletişim bilgileri 14 Şubat’a kadar public.programs@saltonline.org adresine gönderilebilir.

SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da kurulu olan İstasyon, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçu’nun şehre dair 30 yıllık benzersiz araştırması 16 Haziran’a dek çeşitli programlarla yorumlanırken dileyen katılımcılar mekânda yer alan çıktıları tarayarak basılı ciltlerdeki maddelerin künye oluşturma çalışmalarına katkı sunabilir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE