Konuşma: Suraiya Faroqhi
Tarihçiler Arasında Reşad Ekrem Koçu

İstasyon Programları

Salt Beyoğlu

30 Mart 2019 15.00

30mart Faroqhi Cilt 11 1971 “Üsküdar’da Büyük Hamamın bir kapalı çarşı olarak restorasyonunda çalışmış amele Trakyalı Mustafa’nın binâ içinde yatıp barındığı köşe”, Sabiha Bozcalı çizimi, <i>İstanbul Ansiklopedisi</i>, Cilt: 11, 1971 (ikinci basım)
“Üsküdar’da Büyük Hamamın bir kapalı çarşı olarak restorasyonunda çalışmış amele Trakyalı Mustafa’nın binâ içinde yatıp barındığı köşe”, Sabiha Bozcalı çizimi, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 11, 1971 (ikinci basım)
Akademik güvenirlik mi, tarihi ilgi çekici kılmak mı?

“20. yüzyıl tarihçisi olmayan biri, Reşad Ekrem Koçu hakkında konuşma cesaretini nereden bulabilir? Nihayetinde Koçu (1905-75), yetişkinlik hayatının çoğunu Türkiye Cumhuriyeti’nde geçirmiş bir 20. yüzyıl şahsiyetidir. Daha da endişe verici olanı, Koçu’nun külliyatında tarihî romanlar büyük bir yer teşkil ederken bu konuşmayı yapacak kişinin edebiyatçılığa dair hiçbir iddiası bulunmamaktadır. Bununla beraber, Osmanlı arşiv belgelerine erişmek için ciddi çabalar harcayan öğretmeni Refik Altınay (1880-1937) gibi Koçu da Osmanlı dönemi tarihçileri için önemli bir isimdir. Profesyonel tarihçiler kimi zaman bu bilgili öğretmen ve gazetecilerin çizdiği yoldan gitmiştir.”

Suraiya Faroqhi, bugüne dek kapsamlı bir biyografisi yazılmamış Koçu’nun profesyonel tarihçilerle geliştirdiği ilişkiler üzerine konuşacak; profesyonel olmayan tarihçilerin çalışmalarına ilginin artmasının nedenlerini tartışmaya açacak.

Suraiya Faroqhi 1971-87 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra gittiği Münih’teki Ludwig-Maximilians-Universität’tan 2007’de emekli oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde on yıl ders verdi. Hâlen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders veren Faroqhi’nin araştırmaları Osmanlı taşra kentlerinde günlük hayata odaklanmaktadır.

İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi kapsamında düzenlenen bu programın dili Türkçe’dir.

SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da kurulu olan İstasyon, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçu’nun şehre dair 30 yıllık benzersiz araştırması 16 Haziran’a dek çeşitli programlarla yorumlanırken dileyen katılımcılar mekânda yer alan çıktıları tarayarak basılı ciltlerdeki maddelerin künye oluşturma çalışmalarına katkı sunabilir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE