KİSS Seminer Programı

Salt Galata

19 Şubat – 14 Mayıs 2019

Kiss 2
Kat 1, Atölye IV

19 Şubat
Murat Akan (Boğaziçi Üniversitesi)
Laikliğin Siyaseti: Fransa ve Türkiye’de Din, Toplumsal Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim

5 Mart
Yeşim Yasin (Acıbadem Üniversitesi)
Cinselliğin Sağlığı, Sağlığın Cinsiyeti

19 Mart
Ekin İlke Keleşoğlu (EHESS)
Siyasal Katılımın Sınırları: İsviçre Demokrasisi, Modern Yöntemler ve Alternatif Yaklaşımlar

2 Nisan
Metin Cevizci (Acıbadem Üniversitesi)
Okul ve Toplumsal Eşitsizlikler: Toplumsal Hareketlilik ve Yeniden Üretim

16 Nisan
Nurhan Yentürk ve Yakup Kadri Karabacak (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Türkiye’de Yerel Yönetim Harcamaları; İBB’nin Giderleri Örneği

30 Nisan
Oğuz Can Ok (Sabancı Üniversitesi)
Devletin Göreli Özerkliği: Türkiye’de Göçmen Sağlığı ve Sivil Toplum

14 Mayıs
Umut Mişe (Boğaziçi Üniversitesi)
Bir Direniş Aracı Olarak Rap Müzik


Seminerlerin dili Türkçe’dir ve herkesin katılımına açıktır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE