Perşembe Sineması

Salt Beyoğlu

28 Mart – 30 Mayıs 2019

Extinction C Osom E A Furia 1 9 <i>Extinção</i> [Yok Olma] (2018) filminden bir kare 
©O Som e a Fúria
Extinção [Yok Olma] (2018) filminden bir kare
©O Som e a Fúria
Açık Sinema

SALT tarafından Garanti Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması’nın altıncı yıl programı, 20. yüzyılın son dönemecinde şehirlere odaklanıyor. Yeni bir dünya düzeninin kurulduğu 1990’lar, nice toplumsal dönüşümün meydana geldiği, gündelik alışkanlıklar ve gelecek beklentilerinin değiştiği, şehir mekânının 21. yüzyıl tasarılarına göre biçimlendirilmeye başlandığı bir dönem oldu. Soğuk Savaş sonrası siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler “küresel kent” ve “markalaşma” etiketi altında yapılı çevreye yansıdı. Perşembe Sineması’nın şehir hikâyelerinden oluşan 2019 seçkisi, bir kırılma noktası olan 90’ların panoramasını sunmanın ötesinde; dönemin homojen olmaktan uzak, coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor.

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve SSCB’nin dağılmasının ardından Avrupa, iş birliği politikalarıyla ortak para birimi ve vatandaşlığa dayalı bir siyasi ve ekonomik örgütlenme etrafında yeniden tariflendi. Bireysel özgürlük alanları, internetin sivil kullanıma açılması ve mobil iletişimin artması kadar çeşitli seyahat serbestliği anlaşmalarıyla genişledi. Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı seçimle göreve gelirken kıtadaki etnik çatışmalar iç savaşlara neden oldu. Benzer şekilde Avrupa’da, AB’nin ancak 2000’lerde hukuki düzlemde tartışmaya açtığı savaşlar yaşandı. Toplumların ayrışma ve birleşme eğilimlerinin belirginleştiği, ABD’nin tek süper güç hâline geldiği söz konusu yıllarda, özellikle medya ve reklam vasıtasıyla tüketim kültürü gitgide yaygınlaştı.

Perşembe Sineması programındaki kurmaca ve belgesel filmler, 90’lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri aracılığıyla yakın geçmişin bireysel ve toplumsal bellekte nasıl saklandığı ve yorumlandığı, hatta silindiğini sorgulamaya imkân tanıyor. “Demir Leydi” zamanında Kuzey Londra’da hayata tutunmaya çalışan bir işçi ailesi, 1993’te anne babasının ölümünün ardından Barselona’dan Katalonya kırsalına götürülen bir kız çocuğu ya da Texas şehirlerinden Austin’de 90’lar Amerika’sına dair söyleyecek sözü olan bir grup “tuhaf” insan gibi bambaşka karakterler üzerinden geçmişteki gelecek hissini arıyor: 90’lar bugüne ne kadar yakın, ne kadar uzak?

SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilen Perşembe Sineması kapsamındaki filmler, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir.

PROGRAM

28 Mart

Mike Leigh, Life Is Sweet [Hayat Tatlıdır], 1990

4 Nisan
Salomé Lamas, Extinção [Yok Olma], 2018

11 Nisan
Carla Simón, Estiu 1993 [93 Yazı], 2017

18 Nisan
Francesco Patierno, Camorra, 2018

25 Nisan
Richard Linklater, Slacker [Aylak], 1990

2 Mayıs
Boris Mitić, In Praise of Nothing [Hiçliğe Övgü], 2017

9 Mayıs
Abbas Kiyarüstemi, Nema-ye Nazdik [Yakın Plan], 1990

16 Mayıs
Ulrich Seidl, Mit Verlust ist zu rechnen [Kayıplar Muhtemel], 1992

23 Mayıs
Walter Salles ve Daniela Thomas, Terra Estrangeira [Yabancı Topraklar], 1995

30 Mayıs
Hubertus Siegert, Berlin Babylon [Babil Berlin], 2001
desteğiyle.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE