SALT Ankara Konuşmaları: Süreyya Karacabey

Seyirciden Katılımcıya

Salt Ankara

4 Mayıs 2019 14.00

Saltankara 4mayis <i>Olay Rusya’da Geçiyor</i> (52. temsil), İstanbul, 2015
Fotoğraf: Sinan Salaz
Olay Rusya’da Geçiyor (52. temsil), İstanbul, 2015
Fotoğraf: Sinan Salaz
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Çağdaş tiyatronun klasik tiyatro mekânlarını terk etmesiyle yeni bir seyir biçimi gündeme geldi. Kentin farklı yerlerindeki buluşmalar, koltuğunda oturup kendine sunulan hikâyeyi izleyen seyirciyi bir ortaklığın parçası hâline getirmeye başladı. Tiyatronun kentle kurduğu ilişkilerin zamanla dönüşümü, seyircinin tarihsel rolünü de etkileyerek toplumsal katılımın önünü açtı. Süreyya Karacabey, tiyatro biçimlerindeki değişimlerin kent ve yurttaşlık olgusuyla bağlantısının nasıl yeniden kurulduğunu incelerken bu süreci “katılım” bağlamında değerlendirecek.

Süreyya Karacabey Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller (De Ki, 2007); Brecht’ten Sonra (De Ki, 2009) ve Gündelik Hayata Direnmek (Epos, 2017) kitaplarının yazarı. Doktorasını tamamladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 2017’ye dek öğretim üyeliği yaptı. Hâlen çeşitli kurum ve inisiyatiflerde seminerler veriyor, makaleler yazıyor.

Gülten Akın Konferans Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek programın dili Türkçe’dir.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE