SALT'tan 2019'da altı araştırma projesine fon desteği

Saltarastirmafonlari Projesunumlari Saltgalata 2018 SALT Araştırma Fonları 2018 Proje Sunumları, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
SALT Araştırma Fonları 2018 Proje Sunumları, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
SALT bu yıl, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih, 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında 114 başvuru arasından seçilen altı araştırma projesinin her birine 15.000 TL değerinde fon sağlıyor. 2013’ten bu yana toplam 48 projeye dağıtılan SALT Araştırma Fonları’yla, göz ardı edilmiş tarihler üzerine özgün ve disiplinlerarası yaklaşımlar geliştiren ve yeni bilgi üretimine katkıda bulunan araştırmalar destekleniyor.

Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’tan oluşan seçici kurulun belirlediği araştırma projelerinin bulguları, yıl sonunda SALT Galata’da bir sunum programıyla değerlendirme ve tartışmaya açılacak.

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2019 PROJELERİ

Biray Anıl Birer
“Unutulmuş Bir Maden Kentinde Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinin Belleği ve Sosyal Hayat: Değirmisaz”

1930’ların sonundan 1960’ların ortasına dek devlet tarafından işletilen Değirmisaz kömür madeni (Kütahya) çevresinde kurulan toplumsal yapıya odaklanan ve ocağın verimsizlik gerekçesiyle kapatılmasının bölgeyi ne şekilde dönüştürdüğünü gündelik hayat, sosyal ilişkiler ve mekân üretimi temelinde inceleyen bir araştırma.

Oytun Elaçmaz
“Anadolu Manzaralarının Tahayyülleri: İstanbul Üniversitesi Film Merkezi Filmlerinin Görsel Antropolojik Yönlerini Düşünmek”

Sabahattin Eyüboğlu’nun 1956 ile 1972 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Film Merkezi’nde yaptığı belgeselleri, sanat ve antropoloji ilişkisi üzerinden hem öncül hem de kendi dönemindeki benzer çalışmalar bağlamında irdeleyen bir araştırma.

İpek Kay, Deniz Tümerdem, Elif Soylu
“Üreterek Öğrenme Mekânı: Büyükdere Fidanlığı ve Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu”

İstanbul’daki Büyükdere Fidanlığı ve Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu’nu merkeze alan; okul ve bulunduğu arazinin üreterek öğrenme ve kolektif çalışmaya imkân tanıyan yapısını, yürütülen faaliyetleri ve civardaki gündelik hayatı detaylandıran bir araştırma.

Hatice Kurşuncu, Suna Yılmaz
“Tekel Cevizli Fabrikası’nın Bilinmeyeni: Kadınların Tekel’i”

İstanbul’da 1967’de açılan ve kadın işçilerin yoğunlukta olduğu Tekel Cevizli Fabrikası’nın kampüs özellikleri, mekân geliştirme ve tasarlama aşamalarında kadın işçilerin konumu ve fabrikanın çevresindeki yapı ve yerleşim yerleriyle ilişkisini ele alan bir araştırma.

Emircan Melek, Tarık Özcan
“Ankara’da ve Kıyıda: Helikon Derneği”

Başkentin kültür ortamına bir soluk katma amacıyla 1952’de kurulan Helikon Derneği’nin amaçlarını, entelektüelleri bir araya getirerek tartışma ve üretme zemini oluşturan etkinliklerini, taksitle eser satışıyla orta sınıfa ulaşma çabasını ve Ankara’da olmasına karşın devletten bağımsız yapısını inceleyen bir araştırma.

Akansel Yalçınkaya
“Yeşilköy’den Atatürk’e, Hava Meydanından Havalimanına: Bir Havalimanının Tarihi”

6 Nisan 2019’da uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı’nın mimari tarihi ve ekonomik gelişimininin yanı sıra modern bir havacılık merkezine dönüşümünü kapsamlı arşiv belgeleri, basılı kaynaklar ve sözlü tarih çalışmaları eşliğinde görselleştirmeyi amaçlayan bir araştırma.
PAYLAŞ