Atölye: İstanbul Ansiklopedisi'ni Fotoğrafla Yorumlamak

İstasyon Programları

Salt Beyoğlu

11 Mayıs – 26 Mayıs 2019

Istanbulansiklopedisi Cilt4 Cizim Sabihabozcali <i>İstanbul Ansiklopedisi</i>, Cilt: 4, 1960
İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 4, 1960
11-12 Mayıs, 18 Mayıs, 25-26 Mayıs
SALT Beyoğlu


SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle beş yıldır düzenlenmekte olan tartışma ve üretim odaklı fotoğraf programları, SALT Beyoğlu’ndaki İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi kapsamında bir atölyeyle devam ediyor. GAPO’nun koordinasyonu ve Osman Bozkurt, Hasan Deniz ile Cemre Yeşil Gönenli’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede, İstanbul Ansiklopedisi‘nin seçili maddelerinin fotoğrafla yeniden yorumlanması amaçlanıyor.

Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi‘nde, dönemin matbaa teknikleri fotoğraf basımına elverdiği hâlde, fotoğraflar temelinde çizilen illüstrasyonlar kullanır. Yüksek baskı ve kâğıt maliyetleriyle açıklanabilecek bu tercihin diğer nedenleri, illüstrasyonların maddelerdeki tarihsel bağlamı daha iyi yansıtması ve her ciltte görsel bir tutarlılık sağlamayı mümkün kılması olabilir. Ayrıca, illüstrasyonun fotoğrafa göre sadeliği, daha kolay manipüle edilebilmesi ve bir tür idealize görsellik yaratması da etkenler arasında sayılabilir. Peki, maddelere çizimler yerine fotoğraflar eşlik etseydi, hatta maddelerin kendisi birer fotoğraf olsaydı nasıl bir yayın ortaya çıkardı?

SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak mekânında yapılacak beş günlük atölyede, güncel fotoğraflar ya da arşiv malzemeleri kullanılarak seçilen maddelerin görsel temsilleri oluşturulacak. Yürütücülerin önceden belirlediği alternatif maddelerin yanı sıra, katılımcılar kendi ilgi alanları doğrultusunda maddeler seçebilecek.

Osman Bozkurt (sanatçı, PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı kurucu eş yöneticisi)
Maddeler: Buluşma Yerleri, Boyacılar, Bostanlar, Esnaflar

Hasan Deniz (sanatçı)
Maddeler: Balık, Balıkçılık, Ada, Adalar, At Yarışları

Cemre Yeşil Gönenli (sanatçı, FiLBooks yöneticisi ve Falmouth, İstanbul Bilgi, Bahçeşehir üniversitelerinde öğretim görevlisi)
Maddeler: Arka Hammalları, Arkalık, Fotoğraf

12 kişilik atölyeye (Türkçe) katılım için 8 Mayıs Çarşamba gece yarısına kadar online başvuru formunun doldurulması ve bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, yukarıdaki maddelerle ilişkili olabilecek en fazla 30 fotoğraflık bir dijital portfolyo linkinin forma eklenmesi gereklidir. GAPO tarafından seçilen katılımcılarla 9 Mayıs Perşembe günü iletişime geçilerek hangi yürütücüyle çalışacakları bildirilecektir.

PROGRAM

11 Mayıs Cumartesi 11.00-13.00
SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ile İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Proje Sorumlusu Cansu Yapıcı ansiklopediyi anlatıyor.

11 Mayıs Cumartesi 14.30-18.00 Yürütücüler, hangi maddeleri neden ve nasıl seçtiklerini, bu oturuma kadarki süreçte ne tür çalışmalar yaptıklarını ve önceki işleriyle olası bağları anlatıyor.

12 Mayıs Pazar 11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, seçtikleri maddeleri birlikte nasıl ele alacaklarını tartışarak yol haritalarını belirliyor.

18 Mayıs Cumartesi 11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, bir haftalık süreçte neler yaptıklarını ve devamında nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendiriyor.

25 Mayıs Cumartesi 11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, bugüne kadar yaptıkları işleri birlikte inceleyerek ertesi günkü sunum için hazırlık yapıyor.

26 Mayıs Pazar 15.00-18.00 Katılımcıların görsel sunumları herkesin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

İstasyon hakkında
SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da kurulu olan İstasyon, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçu’nun şehre dair 30 yıllık benzersiz araştırması 16 Haziran’a dek çeşitli programlarla yorumlanırken dileyen katılımcılar mekânda yer alan çıktıları tarayarak basılı ciltlerdeki maddelerin künye oluşturma çalışmalarına katkı sunabilir.

Ayrıntılı bilgi için
Geniş Açı Proje Ofisi
+90 212 251 7003
gapo@gapo.org
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE