Kültürel Aracılar 2019-2009

Kulturel Aracilar Kapak
150 sayfa, 2019
Özge Açıkkol, Güneş Savaş ve Seçil Yersel'den oluşan sanatçı kolektifi Oda Projesi'nin Nikolaus Hirsch ve Philipp Misselwitz ile eş küratörlüğünü yaptığı ve 2009-2010'da İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yürüttüğü Kültürel Aracılar projesi on yıl sonra yeniden incelemeye açılıyor. SALT tarafından hazırlanan Kültürel Aracılar: 2019-2009 e-yayını, projenin amaç ve katkılarının yanı sıra, iki yılda irdelenen meseleler üzerinden bölgenin bugününü değerlendiriyor.

Kültürel Aracılar kapsamında, Avrupa Kültür Başkenti programları şehir merkezinde yoğunlaşırken müze ya da tiyatro gibi kültür kurumlarının bulunmadığı, çeper bir bölgede kültür üretiminin nasıl işlediği araştırıldı. Gülsuyu-Gülensu adıyla kurulan dükkânda birçok etkinlik ve buluşma gerçekleştirilerek çevreye özgü üretim olanakları belirlendi. Mimar, plancı, sanatçı, aktivist, öğrenci ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla alan araştırmaları yapılarak ne tür aracılık modellerinin geliştirilebileceği incelendi.

ISBN: 978-605-69760-0-1
Editör: Ece Sarıyüz
Yayıma hazırlayan: Oda Projesi, Merve Elveren, Onur Yıldız (SALT Araştırma ve Programlar)
Düzelti: Seda Ateş
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Özgür Şahin, Gamze Cebeci (SALT Araştırma ve Programlar)

Bölümler: • Kültürel Aracılar
 • Aracıların Araçları
 • Sonsöz
 • Başka Mekânlarda Kurumsal Kültür Pratikleri
 • Projenin Ardından
 • "Kâr İçin Değil Halk İçin Mimarlık" Bir İdeal Midir?
 • Heykelde İnecek Var!
 • Geçmişin İzleri ve Yereli Yeniden Tanımlama Gereği
 • Aracılar Değişen Konumu ve Hoşnutsuzlukları
 • Posterler
 • Fotoğraflar
 • Bibliyografya