2019 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları

Salt Galata

6 Aralık 2019 14.00 – 17.30

Gorsel 1 3 Büyükdere Fidanlığı’nda çiçek serası, İstanbul, 1947
Fatma Gülay Uçan Arşivi
Büyükdere Fidanlığı’nda çiçek serası, İstanbul, 1947
Fatma Gülay Uçan Arşivi
Kat 1, Atölye IV

SALT Araştırma Fonları’yla 2019’da desteklenen araştırma projelerinin bulguları SALT Galata’da tartışmaya açılıyor. Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’tan oluşan seçici kurulun katılımıyla gerçekleştirilecek programda, araştırmacılar çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak.

SALT bu yıl, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih, 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında seçilen altı araştırma projesine 90.000 TL değerinde fon sağladı. Göz ardı edilmiş tarihler üzerine özgün ve disiplinlerarası yaklaşımlar geliştiren ve yeni bilgi üretimine katkıda bulunan çalışmalara yönelik olan SALT Araştırma Fonları 2013’ten bu yana 48 projeye dağıtıldı.

Herkese açık olan ve soru-cevap oturumlarını da içeren programın dili Türkçe’dir.
Gorsel 2 Maden mühendisi Fahrettin Çevirgen’in eşliğinde Değirmisaz maden ocağını gezen mühendis ve memur eşleri, Kütahya, 1950’ler
Yılmaz Uzun Arşivi
Maden mühendisi Fahrettin Çevirgen’in eşliğinde Değirmisaz maden ocağını gezen mühendis ve memur eşleri, Kütahya, 1950’ler
Yılmaz Uzun Arşivi

PROGRAM

14.00-14.20 Biray Anıl Birer
“Unutulmuş Bir Maden Kentinde Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinin Belleği ve Sosyal Hayat: Değirmisaz”

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Programı’na devam eden Birer’in araştırması, 1930’ların sonundan 1960’ların ortasına kadar Kütahya’da devlet tarafından işletildikten sonra verimsizlik gerekçesiyle kapatılan Değirmisaz maden ocağının bölgedeki toplumsal yapının dönüşümüne etkisini değerlendiriyor.

14.20-14.40 İpek Kay, Deniz Tümerdem, Elif Soylu
“Üreterek Öğrenme Mekânı: Büyükdere Fidanlığı ve Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden Kay ve Tümerdem ile bölüm mezunu Soylu’nun araştırması, İstanbul’daki Büyükdere Fidanlığı’nın kullanımını, 1935’te açılan Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu’nun üreterek öğrenmeye dayalı eğitim anlayışını ve civardaki gündelik hayatı incelemeye açıyor.

14.40-15.00 Oytun Elaçmaz
“Anadolu Manzaralarının Tahayyülleri: İstanbul Üniversitesi Film Merkezi Filmlerinin Görsel Antropolojik Yönlerini Düşünmek”

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Elaçmaz’ın araştırması, İstanbul Üniversitesi Film Merkezi’nin kurucularından Sabahattin Eyüboğlu’nun 1956 ile 1972 yılları arasında çektiği belgesel filmleri sanat ve antropoloji ilişkisi üzerinden yorumluyor.

15.00-15.30 Soru-Cevap

15.30-16.00 Ara
Gorsel 3 Tekel Cevizli Fabrikası, İstanbul, 2000
Tek Gıda-İş Sendikası Fotoğraf Arşivi
Tekel Cevizli Fabrikası, İstanbul, 2000
Tek Gıda-İş Sendikası Fotoğraf Arşivi

16.00-16.20 Hatice Kurşuncu, Suna Yılmaz
“Tekel Cevizli Fabrikası’nın Bilinmeyeni: Kadınların Tekel’i”

Kent sosyolojisi, kent ekonomisi ve kentleşme tarihi alanlarında bağımsız araştırmacı olan Kurşuncu ile kentleşme, toplumsal cinsiyet ve etnisite odaklı çalışmalar yürüten Yılmaz’ın araştırması, 1967’de İstanbul’da açılan ve kadın işçilerin yoğunlukta olduğu Tekel Cevizli Fabrikası’ndaki işleyiş, sosyal faaliyetler ve işçi örgütlenmelerine kadınların deneyimi üzerinden bakıyor.

16.20-16.40 Emircan Melek, Tarık Özcan
“Ankara’da ve Kıyıda: Helikon Derneği”

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Melek ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Özcan’ın araştırması, başkentin kültür ortamına bir soluk katmak amacıyla 1952’de kurulan Helikon Derneği’nin amaçlarını, entelektüelleri bir araya getirerek tartışma ve üretme zemini oluşturan etkinliklerini ve orta sınıfa ulaşma çabasını irdeliyor.
Gorsel 4 Yeşilköy Havaalanı pist inşaatı, İstanbul, 1970’lerin başı
SALT Araştırma, Hayati Tabanlıoğlu Arşivi
Yeşilköy Havaalanı pist inşaatı, İstanbul, 1970’lerin başı
SALT Araştırma, Hayati Tabanlıoğlu Arşivi

16.40-17.00 Akansel Yalçınkaya
“Yeşilköy’den Atatürk’e, Hava Meydanından Havalimanına: Bir Havalimanının Tarihi”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olan Yalçınkaya’nın araştırması, 6 Nisan 2019’da uçuşa kapanan Atatürk Havalimanı’nın modern ve uluslararası nitelikte bir havacılık merkezi hâlini aldığı dönemde Türkiye-ABD yakınlaşmasının bu projedeki rolünü ve “Yeşilköy” adının “Atatürk” olarak değiştirilmesinin nedenlerini tartışıyor.

17.00-17.30 Soru-Cevap
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE