Mutluluk Resimlerimiz: Makineler ve Nekropolitika

Aslı Seven ile İş Yorumları

Salt Beyoğlu

21 Aralık 2019 15.00

Nurkocak Lamachine1 2 3 1973 Nur Koçak’ın <i>Mutluluk Resimlerimiz</i> sergisi kapsamında <i>La Machine 1-2-3</i> [Makine 1-2-3] (1973), SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT, Eylül 2019
Nur Koçak’ın Mutluluk Resimlerimiz sergisi kapsamında La Machine 1-2-3 [Makine 1-2-3] (1973), SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT, Eylül 2019
Kat 3

Nur Koçak’ın Mutluluk Resimlerimiz sergisinden seçili resim ve kolajların yorumlanacağı bu son tur, bağımsız küratör ve yazar Aslı Seven tarafından gerçekleştirilecek. Programda, sanatçının 1973 tarihli La Machine 1-2-3 [Makine 1-2-3] ve İsimsiz 1-2-3 işlerinden hareketle nekropolitika kavramı ve makineyle ilişkisi irdelenecek. Ayrıca, serginin geneli üzerinden “Beden, arzu ve duygulanımların birer tüketim ve kontrol nesnesine dönüşmesini nekropolitika ekseninde okuyabilir miyiz?” sorusu katılımcılarla tartışmaya açılacak.

Herkesin katılımına açık programın dili Türkçe’dir. Mutluluk Resimlerimiz, 29 Aralık’a kadar SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da görülebilir.

Aslı Seven Independent Curators International ve AICA Türkiye üyesi; İstanbul ve Paris’te üretim yapıyor. Saha çalışması ve kolektif üretim süreçlerinin önemini vurguladığı araştırma ve projelerinde, altyapısal ve soyut şiddet biçimlerinin manzara ve yapılı çevre aracılığıyla şekil kazanma süreçlerine odaklanıyor. 2016’dan bu yana European School of Visual Arts bünyesinde Document and Contemporary Art [Belge ve Güncel Sanat] doktora programına devam ediyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE