Atölye: Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak

Salt Ankara

18 Ocak – 16 Şubat 2020

Saltarastirma Sabiharustubozcali 1950ler Türkiye’nin ilk kadın illüstratörlerinden ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın SALT Araştırma’daki arşivinden bir aile fotoğrafı (solda oturan Nazlı Tlabar; merdivende Handan Bozcalı, Sabiha Rüştü Bozcalı, Cemil Tlabar, görevli; sağda oturan Rüştü Bozcalı), 1950’ler
Türkiye’nin ilk kadın illüstratörlerinden ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın SALT Araştırma’daki arşivinden bir aile fotoğrafı (solda oturan Nazlı Tlabar; merdivende Handan Bozcalı, Sabiha Rüştü Bozcalı, Cemil Tlabar, görevli; sağda oturan Rüştü Bozcalı), 1950’ler
18-19 Ocak, 25 Ocak, 9 Şubat, 15-16 Şubat
Torun (Kavaklıdere Mah. Bestekar Cad. No: 38/3 Çankaya)


SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle altı yıldır düzenlenen tartışma ve üretim odaklı fotoğraf programları, Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak atölyesiyle devam ediyor. Nur Koçak’ın 8 Ocak’tan itibaren Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sunulan sergisi Mutluluk Resimlerimiz paralelinde hazırlanan atölye, sanatçı inisiyatifi Torun‘un mekân desteğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek. Koçak’ın kendi aile albümlerine dayalı fotogerçekçi resimlerinden yola çıkarak GAPO’nun koordinasyonuyla hazırlanan programın yürütücülüğünü ressam Gökhun Baltacı, yazar Pelin Buzluk ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer yapacak. Katılımcılarla aile fotoğraflarının kişisel tarih yazımının yanı sıra, aile kavramı ve aileye mahsus ortak hafızanın oluşumundaki yeri incelenecek.

Sırasıyla 1888 ve 1900’de piyasaya çıkarılan Kodak Camera ve Brownie marka makineler, fotoğrafı daha geniş kitlelerce ulaşılabilir hâle getirerek amatörler arasında yaygınlaşan bir pratiğe dönüştürdü. Endüstrileşme öncesinin yaşam ve üretim alanları aynı olan geleneksel yapıda, köklü ve büyük ailelerinden ev dışında çalışan, zamanla yarışan, modern çekirdek aile yapısına geçişle birlikte anılar gitgide birleştirici bir rol üstlendi. Bu zorlu görev için en uygun araç olan ve albümlerde özenle bir araya getirilen aile fotoğrafları, gelecek nesillere aktarılacak bir arşiv koleksiyonu teşkil ederken duruşlardan kıyafetlere detaylarla döneminin “ideal aile”sini tanımlayıp kutsayan temsiller olageldi.

Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak atölyesinde katılımcılar, “aile imgesi”, “ortak geçmiş”, “hafıza”, “aile içi roller”, “günümüz ailesi” ve “sonradan edinilmiş aile” gibi kavramlarla aile fotoğraflarının ilişkisini yorumlayıp sorgulayan işler geliştirecek. Aile albümlerini ya da buluntu arşiv malzemelerini kullanarak üretim yapabilecekleri gibi yeni çekecekleri fotoğraflarla da çalışabilecekler. Bu doğrultuda atölye yürütücüleri, hem kendi pratikleri üzerinden fikir alışverişleri aracılığıyla katılımcıları yönlendirecek hem de üretim sürecine katılacak.

12 kişilik atölyeye (Türkçe) katılım için 13 Ocak Pazartesi gece yarısına kadar online başvuru formunun doldurulması ve bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, en fazla 30 fotoğraflık bir dijital portfolyo linkinin forma eklenmesi gereklidir. GAPO tarafından seçilen katılımcılarla 15 Ocak Çarşamba günü iletişime geçilerek hangi yürütücüyle çalışacakları bildirilecektir.

18 OCAK CUMARTESİ
11.00-12.30
Yürütücüler ve katılımcılar tanışıyor; atölye içeriği, süreç ve beklentiler tartışılıyor.
14.00-18.00 Genel katılıma açık sunumlar
- Gülsüm Depeli (Hacettepe Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) ile “Aile İmgesi: Tarihsel Bir Bakış”
- Gülbin Özdamar Akarçay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi) ile “Vernaküler ve Etnografik Bir Hazine Olarak Aile Albümleri”
- Naz Önen (Başkent Üniversitesi İletişim Tasarımı Programı Araştırma Görevlisi) ile “Fotoğrafla Hatırlama ve Unutma: Aile Albümü, Kişisel Arşivler, Buluntu ve Efemera”

19 OCAK PAZAR
11.00-13.00
Yürütücüler, önceki üretimlerine dair birer sunumun ardından bu oturuma kadarki süreçte atölyeyle ilişkili ne tür çalışmalar yaptıklarını ve eski işleriyle olası bağları anlatıyor.
14.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, gruplar hâlinde çalışmaya başlayıp fikirlerini masaya yatırıyor ve yol haritalarını belirliyor.

25 OCAK CUMARTESİ
11.00-18.00
Yürütücüler ve katılımcılar, bir haftalık süreçte neler yaptıklarını ve devamında nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendiriyor.

9 ŞUBAT PAZAR
11.00-18.00
Yürütücüler ve katılımcılar gruplar hâlinde çalışmaya devam ederken projeler ve sunum biçimleri şekilleniyor.

15 ŞUBAT CUMARTESİ
11.00-18.00
Yürütücüler ve katılımcılar, bugüne kadar yaptıkları işleri birlikte inceleyerek ertesi günkü sunum için son hazırlıkları yapıyor.

16 ŞUBAT PAZAR
15.00-18.00
Genel katılıma açık sunumlar
Yürütücüler ve katılımcıların atölye kapsamında ürettikleri işler sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için
Geniş Açı Proje Ofisi
+90 212 251 7003
gapo@gapo.org


Gökhun Baltacı 2019’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Masanın Sağ Köşesi (2017) ve Şapka Numarası (2019) adlı ilk ve ikinci kişisel sergisi Galeri Nev’de yer aldı.

Pelin Buzluk Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. Deli Bal (Can Yayınları, 2012) adlı ilk öykü kitabı Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne, ikinci öykü kitabı Kanatları Ölü Açıklığında (Can Yayınları, 2012) Selçuk Baran Öykü Ödülü’ne, son öykü kitabı En Eski Yüz (İletişim Yayınları, 2016) ise Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na layık görüldü. Ankara’da “Öykü Üzerine 5 Hafta” ve “Öykülerle Türkiye Tarihi” seminerlerini yürütüyor.

Cemil Batur Gökçeer Bilkent Üniversitesi’nde seçmeli olarak aldığı fotoğraf ve güzel sanatlar dersleriyle 2004’te başladığı fotoğrafçılığa, 2010’dan bu yana deneysel üretimlerle devam ediyor. İlk kişisel sergisi Düğüm (2012), kurucularından olduğu Torun’da sunuldu. En Yakın İhtimal, Parazit ve Şşşt adlı kişisel sergilerini 2014 ile 2016 arasında gerçekleştirdi. İlk kitabı Düğüm‘ü 2017’de, yeni kitabı Mağara Albino’yu Kasım 2019 yayımladı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE