Konuşma: Aksu Bora

Salt Ankara

25 Ocak 2020 15.00

Saltarastirma Tomuratagokarsivi Tuyap 2001 İstanbul Kadın Bienali’nin açılışında [soldan sağa] sanatçılar Meriç Hızal, Tomur Atagök, Nur Koçak, Suzy Hug-Levy, Alangoya Alınç, Gülseli İnal ve Tülin Onat, TÜYAP, 2001 (SALT Araştırma, Tomur Atagök Arşivi)
İstanbul Kadın Bienali’nin açılışında [soldan sağa] sanatçılar Meriç Hızal, Tomur Atagök, Nur Koçak, Suzy Hug-Levy, Alangoya Alınç, Gülseli İnal ve Tülin Onat, TÜYAP, 2001 (SALT Araştırma, Tomur Atagök Arşivi)
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara
Gülten Akın Konferans Salonu


“Feminizmin dalgalar hâlinde yükselip çekilen, sonra yeniden yükselen bir hareket olarak resmedilmesi bazı şeyleri görmemizi zorlaştırıyor. Biz ‘ikinci dalga’ feministleri, 1980’lerin sonunda, yüz sene önce yaşamış ve mücadele etmiş feministlerin varlığını keşfettiğimizde kendi köklerimizi bulmuş ve güçlenmiştik ama sanki onlarla bizim aramızda geçen zamanda hiçbir şey yok gibiydi. Sanki elli yıl boyunca bu memleketin kadınları kendi adlarına konuşmaktan vazgeçip başka davaların peşine düşmüşler gibi… Nur Koçak, yaptığı resimlerle bunun böyle olmadığını hatırlatıyor. 1973’te Nesne Kadınlar serisine başladığında, feminizmin ‘f’sini bile bilmediğini söylemiş. Bir yandan da nasıl güçlü bir feminist itiraz var işlerinde.”

Nur Koçak’ın Mutluluk Resimlerimiz sergisine eşlik eden programda Aksu Bora, sanatçının üretimlerinden yola çıkarak feminist politikanın nasıl farklı dil ve araçlarla yürütülebildiğini irdeleyecek; feminizmin “f”sini yeniden düşünmenin yollarını tartışmaya açacak.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Gülten Akın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konuşmanın dili Türkçe’dir. Mutluluk Resimlerimiz, 16 Şubat’a kadar ÇSM’de görülebilir.

Aksu Bora toplumsal cinsiyet ve feminizm hakkında kitap, makale ve çevirileri yayımlandı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden emekli oldu. Yakın zaman önce faaliyetine son veren feminist yayınevi Ayizi Yayınları’nın kuruluşunda yer alan Bora, Amargi Feminist Dergi‘nin kurucu editörlerindendir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE