Atölye:
Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu: Umumi Hazırlık Bölümü'nden Temel Sanat Eğitimi'ne

Salt Beyoğlu

15 Şubat 2020 15.00 – 17.00

Dtgsyo 1956 Low Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan bir sandalye (1956)
Fotoğraf: Doç. Dr. Mustafa Bilge Satkın
Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan bir sandalye (1956)
Fotoğraf: Doç. Dr. Mustafa Bilge Satkın
Kat 2

Katılımcılar: Güngör Güner, Mehmet Özer, İnci Deniz Ilgın, Çağrı Saray

SALT Beyoğlu’ndaki bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul sergisi kapsamında hazırlanan “Türkiye Tasarım Eğitiminden Örnekler”, 1940’lardan 1970’lere İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) işlenmiş bir grup dersi arşiv sunumları ve atölyelerle incelemeye açıyor.

15 Şubat’ta herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek ikinci atölyede (Türkçe), Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndaki Temel Sanat Eğitimi’nin öncelikli amaçları ve işleviyle günümüzde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müfredatındaki yansımaları değerlendirilecek.

1950’lerde tatbikî sanata yönelik çalışmalar başlatan Millî Eğitim Bakanlığı, “endüstri çağını yakalayan bir tasarım anlayışı”nı yerleştirecek nitelikte bir araştırma ve eğitim kurumu oluşturmayı amaçlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Paul Bonatz ve Sabri Oran’ın danışmanlık yaptığı sürece Adolf Schneck de dâhil olur. Oran, kuruluşu planlanan okulun eğitim ve yapı programını belirlemek üzere 1954’te çeşitli Avrupa ülkelerine giderek benzer okullarda incelemelerde bulunur. İki yıl sonra Schneck, yerinde değerlendirdiği meslek okullarını dünyadan örneklerle karşılaştıran ve ülkede bu alanda eğitimci yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koyan raporunu bakanlığa sunar. 1957’de faaliyete geçen Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun öğrencileri, Oran ve Schneck’in geliştirdiği ders programına göre, üç yıllık eğitimin ilk yılında Umumi Hazırlık Bölümü’ne devam eder. 1967 yönetmeliğinde bu ilk yıl eğitimi, Serbest Şekillendirme ile Serbest ve Tabiattan Resim derslerinin saatleri artacak şekilde düzenlenir; adı “Temel Sanat Eğitimi” olarak değiştirilir. 1972 tarihli kurum yönetmeliğindeyse amacı, “tanrısal sanatçılar değil, toplum içinde form ve renk çalışmaları düzenleyecek tasarımcılar yetiştirmek” ifadesiyle tanımlanır. Okulun kuruluşundan uygulamalı sanat eğitiminin geçirdiği dönüşümlere konuya ilişkin derlenen arşiv sunumu, 11-23 Şubat tarihlerinde, SALT Beyoğlu’nun ikinci katındaki “Türkiye Tasarım Eğitiminden Örnekler” mekânında görülebilir.

Güngör Güner Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan 1962’de mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında seramik sanatı ve mühendisliği eğitimi aldı. 1972 ile 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde asistan, doçent, profesör ve bölüm başkanı (1996-2008) olarak görev yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak ders veriyor. Sanatsal ve yazınsal çalışmalarına devam eden Güner, altısı yurt dışında olmak üzere 17 sergi açtı.

Mehmet Özer 1968’de mezun olduğu Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda (DTGSYO) 1975’te asistan olarak göreve başladı. 1978’de Avusturya hükûmetinin bursuyla Salzburg Yaz Akademisi’ne devam ederek Prof. Werner Otte ile litografi çalışmaları yaptı. DTGSYO ve sonrasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Temel Sanat Eğitimi, Resim, Tasarım İlkeleri derslerini veren Özer, 1967’den bu yana 10 sergi gerçekleştirdi; resim ve özgün baskı dallarında çeşitli ödüllere layık görüldü.

İnci Deniz Ilgın Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi. 2012-2019 yıllarında aynı fakültenin dekanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sanat ve tasarım etkinliğine liderlik yapan; eğitim ve yerel yönetim iş birliğine yönelik projeler üreten Ilgın, California College of the Arts, University of Mannheim ve University of Cincinnati ile ortak projeler yürütüyor.

Çağrı Saray Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi. 2001’den bu yana yurt içi ve dışında 14 sergi gerçekleştirdi; işleri yüzden fazla karma ve grup sergisiyle çeşitli bienallerde sunuldu.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE