SALT Araştırma
Haneler ve Aileler Arşivi

Afmsbdivh06801 Said Bey’in oğlu Hakkı Tez tarafından yapılmış bir kolaj
Keçiören, Ankara, 1936
Said Bey’in oğlu Hakkı Tez tarafından yapılmış bir kolaj
Keçiören, Ankara, 1936
SALT Araştırma Haneler ve Aileler Arşivi, çoğunluğu İstanbul’da yaşamış çeşitli ailelere ait özel ve mesleki belgeleri kapsar. Tanınmış birkaçı dışında genellikle pek bilinmeyen haneler ile mensuplarının kişisel yaşamına ışık tutan arşiv, 20. yüzyıla geçiş sürecinin karmaşık yapısına dair önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca, Cem Behar ve Alan Duben’in 1982-1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde yürüttüğü, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940 (Cambridge University Press, 1991) kitabıyla sonuçlanan disiplinlerarası araştırmadan kayıtları da içerir.

“Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” arşiv koleksiyonlarındaki 1.840.000 belgeye archives.saltresearch.org adresinden erişilebilir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE