SALT Araştırma
Eğitim Arşivi

03 Egitim Arsivi Epl012 Kastamonu, Sinop ve Çankırı’daki okulları gösteren harita, 1914
SALT Araştırma, Eğitim Arşivi
Kastamonu, Sinop ve Çankırı’daki okulları gösteren harita, 1914
SALT Araştırma, Eğitim Arşivi
SALT Araştırma Eğitim Arşivi’nde, 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maârif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) adını alan Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin faaliyetlerine dair muhtelif belge yer alır. Arşivdeki bir diğer belge grubuysa, Matbaa-i Âmire’de basılan ve Eylül 1914’e tarihlenen haritalardır. Mâmûretülaziz, Ankara, Musul, Hüdavendigâr, İstanbul, Beyrut, Adana, Suriye, Kastamonu, Aydın, Edirne, Konya, Trabzon ve Sivas gibi vilâyetlere bağlı şehirlerdeki kız ve erkek mekteplerini gösteren bu haritalar, mektep ve dershane sayısı bilgilerini içerir. Fotoğraflardan yazışmalara, albümlerden haritalara tarihî bilgiler eşliğinde arşivi incelemek için tıklayın.

“Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” başlıkları altındaki SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarına archives.saltresearch.org adresinden erişilebilir.
PAYLAŞ