SALT ARAŞTIRMA
EĞİTİM ARŞİVİ

Emh001 Ankara Ticaret Okulu'nda laboratuvar dersi (tarihi bilinmiyor)
SALT Araştırma, Eğitim Arşivi
Ankara Ticaret Okulu'nda laboratuvar dersi (tarihi bilinmiyor)
SALT Araştırma, Eğitim Arşivi
Bu arşiv, 1857 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Maârif Vekâleti (bugün Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından yürütülen eğitim çalışmalarına ait fotoğraf, albüm, yazılı belge ve haritaları içerir.

“Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” başlıkları altındaki SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarına archives.saltresearch.org adresinden erişilebilir.
PAYLAŞ