Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimleri Üzerine Söyleşi

Cengiz Bektas
87 sayfa, 2020
60 yıl boyunca kendi deyişiyle "ozan-mimar-yazar" ya da "yüksek mühendis-mimar" olarak üretim yapan Cengiz Bektaş (26.11.1934-20.03.2020), SALT Araştırma ve Programlar'dan Tuğçe Kaplan'ın sorularını cevaplıyor. Ekim 2019'dan Şubat 2020'ye uzanan, beş buluşmalık bu uzun sohbette, Bektaş'ın mimari projelerinden seçili bir kısmı, arşivcinin merak duygusuyla yeniden ele alınıyor. Mimarın pratiği, SALT Araştırma'daki arşivi üzerinden irdelenirken belgeler yeni yorumlamalara açılıyor. SALT'ın Haziran 2020'de PDF formatında erişime sunduğu yayın, Bektaş'ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkânı sağlarken nice coğrafyadan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor.

Konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projesi bulunan Bektaş, şiir ve deneme türlerinde eserler ile eğitim ve araştırmaya yönelik yazılar kaleme aldı; mimari çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu oldu. Sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturdu. Anadoluluk ve hümanizmin yanı sıra Osmanlı öncesi tarihleri gözeten üretimler gerçekleştirdi. Bektaş'ın, çalışmaları Kalebodur tarafından desteklenen SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesinde incelemeye açılan; proje, çizim ve yazışmaların yanı sıra Mavi Yolculuk harita ve defterleri ile yurt içi ve yurt dışından muhtelif fotoğrafı içeren arşivini incelemek için tıklayın.

Cengiz Bektaş İle Mimari Üretimleri Üzerine Söyleşi
© 2020 SALT / Garanti Kültür A.Ş. (İstanbul)
Türkçe, 87 sayfa, PDF

Araştırma ve söyleşi: Tuğçe Kaplan (SALT)
Editör: Kübra Yeter
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Özgür Şahin (SALT)

Görseller, aksi belirtilmedikçe SALT Araştırma Cengiz Bektaş Arşivi'ne aittir.