Çalışma Grupları: Oda Projesi Atölyesi

Çevrimiçi

22 Eylül – 3 Kasım 2020

Ana Odaprojesi 2016 <i>ANA</i>, Oda Projesi, Kopenhag, 2016 (Oda Projesi’nin izniyle)<br />
ANA, Oda Projesi, Kopenhag, 2016 (Oda Projesi’nin izniyle)

Dönüştürücü Bir Güç Olarak Bakım, Kız Kardeşlik ve Cadılık
22 Eylül, 29 Eylül, 6 Ekim, 13 Ekim, 20 Ekim, 27 Ekim, 3 Kasım


SALT’ın Çalışma Grupları‘nın üçüncüsü, sanatçı kolektifi Oda Projesi (Özge Açıkkol, Güneş Savaş ve Seçil Yersel) tarafından başlatılıyor. 2013’ten bu yana araştırmalarını “annelik ve üretim” konusuna yoğunlaştıran kolektif üyeleri, kendi deneyimleriyle sınırlı kalmayarak kültür/sanat üretimi yapan annelerden oluşan gruplarla bir dizi sohbet gerçekleştirdi. Bu buluşmalarda, “Anne olduktan sonra gündelik hayatımız ve sanat pratiklerimiz nasıl şekillendi? Annelik hâlleri üretimimize nasıl etki etti?” gibi sorular irdelendi. Bu soruların kapsamını süregelen salgın koşullarının etkileriyle genişleten Oda Projesi, Çalışma Grupları atölyesinde, Ursula K. Le Guin’in Kadınlar Rüyalar Ejderhalar eserinden “Balıkçı Kadının Kızı” metnini temel alarak annelikle ilişkilenen kavramları tartışmaya açacak.

Özge Açıkkol, hiyerarşik ve orantısız bir ilişki ya da destek ve dayanışmaya temel olan “bakım” kavramı ve eylemine odaklanacak. Seçil Yersel, kadınlığın kötücül hâllerinden biri addedilen “cadılık” üzerinden anneliği sorgulayacak; iktidar alanında iyileştirici ve hayata hazırlayıcı güç olarak algılanan annenin yapıcı, yıkıcı ve üretken yönlerine dair bir okuma geliştirecek. Güneş Savaş, salgın koşullarının yalnızlaştırıcılığının ötesine geçerek kolektif eylemin olanaklarına bakacak; gitgide küçülen ve kalabalıklaşan evlerde özel alanlara alternatif üretmenin yollarını araştıracak.

Sekiz kişilik atölyeye katılım başvurusu için 18 Eylül Cuma gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucunda kabul alan başvuru sahipleriyle 21 Eylül Pazartesi gün içerisinde iletişime geçilecektir. Atölye dili Türkçe’dir.

PROGRAM

22 Eylül 19.30
Grup Çalışması: “Bakımın Sıradanlığı”

29 Eylül 19.30 Açık Sunum: Aysuda Kölemen, “Kadının Özgürlük Mücadelesinin İki Yönlülüğü: Bakma Hakkı ve Bakmama Hakkı”

6 Ekim 19.30 Grup Çalışması: “Uyuyan Cadılar ve Annelik”

13 Ekim 19.30 Açık Sunum: Hazal Bayar, “‘Korkunç’ Anneler”

20 Ekim 19.30 Grup Çalışması: “Bir Geçit Açmak”

27 Ekim 19.30 Açık Söyleşi: Tuğçe Ulugün Tuna ve Aslı Öztürk, “Bir Geçit Olarak Beden”

3 Kasım 19.30 Değerlendirme: “Balıkçı Kadının Kızı Yeniden”
PAYLAŞ