Çalışma Grupları: Sibel Horada Atölyesi

Çevrimiçi

9 Kasım – 30 Kasım 2020

Sibelhorada Biricmekanbahcesi Fotoyusufcoskun Sibel Horada’nın <i>Bir İç Mekân Bahçesi</i> (2018) sergisinden fotoğraf: Yusuf Coşkun (sanatçının izniyle)
Sibel Horada’nın Bir İç Mekân Bahçesi (2018) sergisinden fotoğraf: Yusuf Coşkun (sanatçının izniyle)
Toprak: Bir Ölüm Dirim Meselesi
9 Kasım, 16 Kasım, 23 Kasım, 30 Kasım

Çevrimiçi ortamda sürdürülen Çalışma Grupları‘nın Kasım ayındaki ilk atölyesi, ortak bir deneyim alanı olarak toprağı merkezine alıyor. Sanatçı Sibel Horada tarafından yürütülecek atölyede, permakültürden mikrobiyolojiye, mikolojiden nörobilim ve sosyal veri ağlarına uzanan okuma ve tartışmalar yapılacak. “Bir ilişkiler ağı olarak toprak” fiilî ve mecazi anlamlarıyla ele alınırken katılımcılar kendi ortamlarında toprak üretimi üzerine çalışacak.

Sekiz kişilik atölyeye katılım başvurusu için 4 Kasım gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 6 Kasım günü iletişime geçilecektir. Program dili Türkçe olup atölye süresince İngilizce metinlerden de yararlanılacaktır.

Kentsel, arkeolojik ve ekolojik kültürler odağında kolektif ve bireysel tarihlere ilişkin çalışan Sibel Horada, sıra dışı nitelikte, rastlantısal ayrıntılarla örülü hikâyelerle “hafıza yitimi”ni sorguluyor. Hafızayı, hatırlama ve muhafaza eylemlerinin yanı sıra bir yeniden üretim ve dönüşüm süreci olarak gören ve bu bağlamda mekâna özgü enstalasyonlar üreten sanatçının Bir İç Mekân Bahçesi adlı sergisi, 2018’de Tütün Deposu’nda gerçekleştirilmişti.


PROGRAM

9 Kasım 19.00
Sunum: Sibel Horada ve Iraz Candaş, “Toprak ve Permakültür”

16 Kasım 19.00 Grup Çalışması: “Olası Bir Örgütlenme Formu Olarak Beden, Biyoçeşitlilik ve Mikroskobik Uzamda Süregelen Devamlılık Bağları”23 Kasım 19.00 Grup Çalışması: “Mekânsal Örüntüler, Topluluk İnşacıları ve İletişim Ağları Olarak Mantar Miselleri ve Diğer Bedensiz Örgütlenmeler”


30 Kasım 19.00 Grup Tartışması: Elif İnce, “Veritabanları, Müşterekler ve ‘Mesullenme’ İlişkileri”
PAYLAŞ