Çalışma Grupları: Hera Büyüktaşcıyan Atölyesi

Çevrimiçi

28 Kasım – 19 Aralık 2020

Herabuyuktasciyan 2019 Sanatcininizniyle Hera Büyüktaşçıyan’ın 2019 tarihli <i>A Study on an Endless Archipelagos</i> serisinden bir görsel (sanatçının izniyle)
Hera Büyüktaşçıyan’ın 2019 tarihli A Study on an Endless Archipelagos serisinden bir görsel (sanatçının izniyle)
Taşlar Anlatıyor: Fragmanlar ve Zamansal Kırılmalar Üzerine Denemeler

28 Kasım, 5 Aralık, 12 Aralık, 19 Aralık 


Bir zaman külliyatı olarak taş, mimari ve “konuşan imge”… Sanatçı Hera Büyüktaşcıyan’ın, Çalışma Grupları kapsamında 28 Kasım’da başlayacak atölyesi, mekânsal bellekten görünen/görünmeyen diyalektiğine, yapıbozum ve yeniden inşa ilişkisinden imgelerle hikâye anlatımına, tarihin etkinleştirilmesi konusuna odaklanacak. Dört oturumluk atölyede, ihtilaflı tarihler ile mimari belleğe dair katmanların gün yüzüne çıkarılması arasında bir bağ kurgulanarak kolektif anlatılar oluşturulacak.

İngilizce okumaların da yapılacağı programda, felsefeci Gaston Bachelard’ın dünyevi elementler, maddi hafıza ve imge düzleminde kurduğu ilişkiselliğin yanı sıra, sanat tarihçisi Zainab Bahrani’nin imgeler ve nesneler aracılığıyla tarihin dile gelmesine atfettiği ekphrasis teriminin mimarlıktaki yansımaları araştırılacak.

Enstalasyon, heykel, çizim ve video işleri üreten Hera Büyüktaşcıyan, zaman ve mekânın tarihteki kırılmaları üzerinden mimari bellekte “yokluk” meselesini irdeliyor; sanat pratiğinde tarih, arkeoloji ve hikâyelerden yararlanarak sürekli değişen alanların fiziksel hafızasına ilişkin yeni anlatılar geliştiriyor.

Çevrimiçi ortamda yürütülecek 12 kişilik atölyeye başvuru için 24 Kasım Salı gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 26 Kasım Perşembe günü iletişime geçilecektir. 

PROGRAM

28 Kasım 11.00
 Sunum: Hera Büyüktaşcıyan, “Meteorlar: Taşlaşmış Zaman ve Tarihsel Kırılmalar Üzerine Düşünceler”

5 Aralık 11.00 Sunum: Pelin Tan, “Çapraz Materyalizm: İstisna, Artifakt, Metot”

12 Aralık 15.00 Sunum: Katerina Proku Türker, “Kapıdan Eşiğe, Eşikten Belleğe: Kentsel Hafıza ve İzler”

19 Aralık 11.00 Grup Çalışması: “Konuşan Taşlar”
PAYLAŞ