2020 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları

Çevrimiçi

13 Ocak – 14 Ocak 2021

SALT Online YouTube Kanalı
youtube.com/c/saltonline.org


SALT Araştırma Fonları’yla 2020 yılında desteklenen projelerin bulguları, iki günlük çevrimiçi bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi), Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ve Farah Aksoy’un (SALT) moderatörlüğündeki oturumlarda, araştırmacılar çalışmalarının yöntem, süreç ve verileri hakkında sunumlar yapacak. Dört oturumdan oluşan program (Türkçe), herkesin erişimine açık olarak SALT Online YouTube kanalında yayımlanacak.

Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında 2020’de SALT Araştırma Fonları’na yapılan 114 başvuru arasından sekiz proje seçildi. İki sanat araştırmasının fonu, Türkiye’deki sanat ve kültür platformlarının gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlayan CultureIst tarafından sağlandı. SALT Araştırma Fonları’yla 2013’ten bu yana toplam 56 proje desteklendi.

13 OCAK ÇARŞAMBA

17.30
Açılış: Lorans Tanatar Baruh (SALT)

1. Oturum - Moderatör: Alp Yücel Kaya

17.35-17.55 Mert Daban Sunumu: “Osmanlı Ankara’sına Sürgünler (1895-1912): Şehir-Sürgün İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım”

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Mert Daban’ın araştırması, müftü, imam, gazeteci, asker ve öğrenci gibi bireysel örneklerin yanı sıra, Havran’daki isyanı takiben Dürzi topluluğuna odaklanarak 1895 ile 1912 arasında Ankara’ya sürgün vakalarını inceliyor. Vilayetteki sosyal ve fiziksel olanaklara bakan çalışmada, dönemin suç ve ceza uygulamaları karşılaştırmalı olarak irdeleniyor.

17.55-18.15 Emirhan Özay Sunumu: “Anâsır Arasında: Ladino Basında Boykot, Ekonomik Milliyetçilik ve Osmanlılaşma Meselesi (1913-1914)”
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Emirhan Özay, Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı, Rus, Leh ve Yunan milliyetçi ekonomi politikaları ve boykot hareketleri bağlamında, İstanbul ve İzmir’deki Ladino gazetelerinin yayın politikasını araştırıyor. Çeviriler, açık mektuplar ve polemik yazılarında önerilen uygarlık (sivilizasyon), Yahudi özgürleşmesi (emansipasyon) ve geri kalmışlığa karşı yeniden doğuş (renasimyento) kavramlarını sorguluyor.

18.15-18.30 Soru-Cevap

18.30-18.35 Ara

2. Oturum - Moderatör: Alev Erkmen

18.35-18.55 Kıvanç Kılınç, Gülsüm Baydar ve Ahenk Yılmaz Sunumu: “Gecekondunun ‘Modern’le İkamesi: İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Konutları (1979)”

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi Kıvanç Kılınç ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Gülsüm Baydar ve Ahenk Yılmaz’ın araştırması, İzmir Belediyesi’nin Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi gecekondu önleme bölgesinde gerçekleştirdiği bir sosyal konut projesinin 1970’lerdeki söylemsel oluşum sürecini ele alıyor. Çalışma, projenin aktörlerini, konut planlarını, tasarımın öngördüğü aile yaşamını, ikame edilen gecekondulara yönelik yıkım ve nesneleştirme söylemini arşiv belgeleri, belediye yayınları ve dönemin yerel gazete haberleri aracılığıyla tartışıyor.

18.55-19.15 Şerif Süveydan ve Evrim Gürel Süveydan Sunumu: “Antakya’nın 1960-1990 Arası Kentsel Gelişiminde Bir Mimarın Rolü: Vilyam Azaroğlu”
Mimar Şerif Süveydan ile tasarımcı Evrim Gürel Süveydan, Antakya’nın kentsel gelişiminde önemli bir rol oynamış mimar Vilyam Azaroğlu’nun (1927-2020) üretimleri ve hayatına odaklanıyor. Yarı biyografik nitelikteki çalışma, 1957’den 1990’a Antakya ve yakın çevresinde, çoğu bugüne ulaşamamış yüzlerce binayı tasarlayan Azaroğlu’nun 1950’ler sonrası modern mimarlık mirasına katkısını değerlendiriyor.

19.15-19.30 Soru-Cevap

14 OCAK PERŞEMBE

17.30
Açılış: Lorans Tanatar Baruh (SALT)

1. Oturum - Moderatör: Bora Gürdaş

17.35-17.55 Gülay Acar Göktepe Sunumu: “İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu (1952-1957)”

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdüren Gülay Acar Göktepe’nin araştırması, 1952’de özel bir mülkün üst katında açılan ve İzmir’in ilk konser salonu olma özelliğini taşıyan mekânın yapı, kurum ve kişilerle etkileşimlerinin yanı sıra şehrin sosyal yaşamına etkilerini, kurucusu Selahattin Göktepe’nin özel arşivi üzerinden inceliyor.

17.55-18.15 Mert Sarısu Sunumu: “Kayıp Bir Avangardın İzinde: Darbeler Arası Sanat ve Toplumsal Hareketler”
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Mert Sarısu, kültürel pratiklerle toplumsal hareketlerin ilişkisini Halkın Dostları (1970-1971), Militan (1975-1976) ve Sanat Emeği (1978-1980) dergileri üzerinden değerlendiriyor; 12 Eylül’e varan süreçte Türkiye devrimci sanat çevrelerinin politika ve sanat ekseninde ürettiği çelişkileri tartışmaya açıyor.

18.15-18.30 Soru-Cevap

18.30-18.35 Ara

2. Oturum - Moderatör: Farah Aksoy

18.35-18.55 Faruk Can Ünal Sunumu: “Türkiye’de Yazlık ve Dinlenme Kültürünün İlk Örneklerinden Biri Olarak Bayramoğlu”

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi Faruk Can Ünal’ın araştırması, 1950’ler sonrasında yazlık ve dinlenme kültürünün toplumda yer edinmesiyle İstanbul’a yakın konumlanan Bayramoğlu’nun bir yazlık yerleşim yeri olarak ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümüne odaklanıyor. Sosyokültürel ve ekonomik yapısındaki değişim temelinde kullanıcılarını 1955-1970, 1980’ler ve günümüze ulaşan süreç olarak üç ayrı dönemde inceleyen çalışma, yerleşim ve yapılaşma düzenini mimari bağlamda yorumluyor.

18.55-19.15 Nora Tataryan Sunumu: “Geç Osmanlı’da Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salonlar”
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi Nora Tataryan, II. Meşrutiyet sonrasında çoğu zaman bir evin oturma odasında kadınlar tarafından tertip edilen davetlerin zaman içerisinde dönemin kültürel üretimlerinin ham hâllerinin tartışıldığı mekânlara dönüşümünü ele alıyor. Araştırma, “salon” adıyla anılan bu oturumların modernleşme sürecindeki işlevini, Osmanlı Feminist Hareketi’ndeki kadın imgesi üzerinden okuyor.

19.15-19.30 Soru-Cevap
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE