Nayia Yiakou­maki Konuşması

Salt Galata

15 Şubat 2012 18.30

The Nature of the Beast Goshka Macuga’nin <i>The Nature of the Beast</i> [Canavarin Dogasi] adli enstalasyonundan ayrinti, Whitechapel Gallery, Whitechapel Gallery Arsivi. Fotograf: Patrick Lears
Goshka Macuga’nin The Nature of the Beast [Canavarin Dogasi] adli enstalasyonundan ayrinti, Whitechapel Gallery, Whitechapel Gallery Arsivi. Fotograf: Patrick Lears

The Nature of Archives and The Nature of the Beast
[Arşivlerin Doğası ve The Nature of the Beast]
SALT Galata, Atölye IVKüratör ve sanatçı Nayia Yiakoumaki, SALT Galata’daki konuşmasında arşivlerle ilgili küratöryel pratikleri ele alacak. Bağlantı ve erişim imkânlarının artmasına odaklanan Yiakoumaki, arşivlere küratörlük yapmayı, Paul Ricoeur’ün “tarih yazımının bileşenleri”ne kıyasla tarih yazımsal bir eylem olarak nitelendirir. Bu tanımlamasında, Whitechapel Gallery’deki (Londra) çalışmalarından; özellikle de Goshka Macuga’nın küratörlük, tarih yazımı ve arşivin genişleyen tanımı gibi meseleleri irdeleyen tarihi nesne ve belgelerden oluşan enstalasyon projesi The Nature of the Beast [Canavarın Doğası] üzerine kaleme aldığı yazıdan örneklemeler yapar. Yiakoumaki’ye göre, Macuga’nın projesi, küratörler ve sanatçılara gerek bir arşivle çalışmak gerekse de tarihsel malzemeyle yakın bir ilişki kurmak için somut bir model sunar.

2005’ten bu yana Whitechapel Gallery’de arşiv küratörü olarak çalışan Nayia Yiakoumaki, 1967’de Atina’da doğdu. Görsel sanatlar alanındaki doktora eğitimini, University of London’a bağlı Goldsmiths’in Küratörlük Bölümü’nde, Curating Archives, Archiving Curating [Arşivlerin Küratörlüğü, Küratörlüğün Arşivlenmesi] başlıklı teziyle tamamladı. Atina ve Londra’da ders verdi. 2001’den bu yana FeedBack Project’in eş küratörlüğünü ve güncel küratörlük üzerine süreli bir yayın olan FeedBack dergisinin eş editörlüğünü yapıyor.

Konuşma dili İngilizce’dir.

British Council tarafından desteklenmektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE