L'INTERNATIONALE KONUŞMALARI:
Bileşen Temelli Müze Diyalogları

Çevrimiçi

24 Haziran – 22 Temmuz 2021

Omuz
SALT
Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin Our Many Europes [Avrupalarımız] projesi kapsamında üretilen bu video serisi, konfederasyon üyesi kurumlar Moderna galerija (MG+MSUM), Museo Reina Sofía, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona ve SALT tarafından geliştirildi.

Bileşen Temelli Müze Diyalogları, müze çalışanları, devamlı katılımcılar, iş birliği yapılan küratörler, yerel ve siyasal özneler, operasyonel yapılar ve bağlamlar gibi bileşenleri esas alan bir müze kurmanın imkânlarını müzakere eden söyleşilerden oluşuyor. Müzenin işlemesi için gerekli olan ve toplumdaki değişimleri yansıtan bileşenleri dikkate alan bir müzecilik pratiğinin tutarlı ve çok disiplinli şekilde yürütülmesindeki gereklilikler ve bu süreçte karşılaşılabilecek olası sorunlar irdeleniyor.

SALT, Bileşen Temelli Müze Diyalogları video serisine, Omuz dayanışma ağıyla ürettiği söyleşiyle katılıyor. Karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür ve sanat emekçisinin 2020 yılında başlattığı gönüllü hareket, salgın döneminde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında kültür ve sanat alanında dayanışma ağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bileşen Temelli Müze Diyalogları
L’Internationale Online Yayın Takvimi

24 Haziran Moderna galerija (MG+MSUM)
28 Haziran Museo Reina Sofía
8 Temmuz SALT
15 Temmuz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
22 Temmuz MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona
PAYLAŞ