Hayvanlarda Üretken Kısırlığa Dair: Freemartin

Söyleşi: Lucy Beech, Tamar Novick ve Cooking Sections

Çevrimiçi

2 Ekim 2021 14.00

Freemartin Frank Rottray Lillie’nin “freemartin” modeli, K. Toda (1916)
MBLWHOI Kütüphanesi Nadir Yayınlar Koleksiyonu
Frank Rottray Lillie’nin “freemartin” modeli, K. Toda (1916)
MBLWHOI Kütüphanesi Nadir Yayınlar Koleksiyonu
SALT Online Youtube Kanalı
youtube.com/c/saltonlineorg

SALT Beyoğlu’nda devam eden İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi kapsamında düzenlenen çevrimiçi programda Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe), sanatçı Lucy Beech ve bilim tarihçisi Tamar Novick çiftlik hayvanlarında doğurganlığı artırma yöntemleri ve “freemartin” olgusu üzerinden kısırlık konusunu ele alacak.

Biri erkek, diğeri dişi olmak üzere ikiz olarak doğmuş buzağılardan genellikle kısır olan dişiyi tanımlayan “freemartin” üreyemez ve süt veremez. Üreme ve verim üzerinden değer biçilen bir çiftlik hayvanının bu özelliklere sahip olmaması ne anlama gelir? Bu durumdan bir değer üretmek ya da onu verim artırıcı bir araç olarak kullanmak mümkün müdür? “Freemartin”in ezber bozan doğasına dair bildiklerimiz modern embriyoloji, immünoloji ve hayvan yetiştiriciliği alanlarının gelişmesine katkıda bulunuyor. “Freemartin” aynı zamanda cinsiyet ve cinsellik hakkında kültürel olarak baskın fikirlerin altını çiziyor; bedensel ve toplumsal ölçeklerde normatif değerleri pekiştirmek için kullanılıyor.

Lucy Beech ve Tamar Novick, projelerinde hayvanlarda görülen kısırlığın verim arttırıcı ve değer üretici şekilde düzenlenmesine yarayan süreçleri irdeliyor. Çiftlik hayvanlarında üremeyi yönetmenin sosyal, kültürel ve ekolojik etkilerine odaklanarak “freemartin”i tespit etme, anlama ve kısırlığından değer üretme çalışmaları için lezzet, form, doku ve rengin nasıl kullanıldığını araştırıyor. Beech ve Novick, bu çalışmalarına yönelik yapacakları sunumun ardından Cooking Sections ile söyleşecek. SALT Online Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak programın dili İngilizce’dir.

Cooking Sections’ın iklim değişikliğinin beslenme alışkanlıklarına etkilerini araştıran sergisi İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken, 24 Ekim’e kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilir.


Garanti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE