Saha Gezisi ve Çevrimiçi Atölye: Çeşmeler ve Su Yapıları

İstanbul'da Suyun Mekânları

Ifealarist046 Mağlova Su Kemeri, İstanbul, 1983
Fotoğraf: Yılmaz Kaini
SALT Araştırma, IFEA Arşivi
Mağlova Su Kemeri, İstanbul, 1983
Fotoğraf: Yılmaz Kaini
SALT Araştırma, IFEA Arşivi
İstanbul’un su tarihi nasıl okunur? SALT, Volkan Aslan’ın Sağlıcakla Kal sergisi kapsamında suyun sosyal ve coğrafi tarihinden hareketle bir atölye ve gezi programı düzenliyor. Urban.koop üyeleri mimar ve görsel kültür tarihçisi Onur Atay ile kent araştırmacısı Volkan Altınok yürütücülüğündeki programda, İstanbul’un kuzeyindeki Bahçeköy’den Taksim’e uzanan bir rota boyunca tatlı su rezervleri ile seçili su yapıları incelenecek. Saha gezisinde görünürlüğü günden güne azalan su yolları, üstü kapatılmış veya kurutulmuş dereler ve havzalar temelinde suyun şehri nasıl biçimlendirdiği değerlendirilecek. Katılımcılar, ertesi gün devam edecek çevrimiçi atölyede kentteki su ayak izinin ölçümü üzerine ortak bir çalışma yürütecek. Ayrıca, su dağıtım ve tüketimine ilişkin derlenen veri ve izlenimler, görselleştirilerek kayda alınacak.

12 kişilik bu gezi ve atölye programına katılım için 4 Ekim gün bitimine dek başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Tarih, kent planlaması, mimarlık ve ilişkili disiplinlerden başvurular önceliklendirilecektir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programa iki gün katılım zorunludur. Başvurular 6 Ekim akşamına dek sonuçlandırılacaktır.

PROGRAM:

9 EKİM CUMARTESİ
11.00-16.00

Saha Gezisi: Bahçeköy, Hamidiye, Taksim hattında su rotası, kemerler, bentler ve çeşmeler

10 EKİM PAZAR
11.00-16.00

Çevrimiçi Atölye Çalışması: Dijital araçlar eşliğinde ortak araştırma ve kayıt altına almaGaranti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.
PAYLAŞ