Kurak Topraklar Konuşmaları

Çevrimiçi

SALT Beyoğlu’nda 7 Nisan - 24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisindeki beş vaka araştırmasından biri olan Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) toprak ve doğurganlık hikâyelerine atıfla çağımızın kısırlık krizini inceliyor. Çalışma, ilk tarım topluluklarından günümüze toprakta verimliliği artırma ve insan bedeninde doğurganlığı yönetme çabalarına dair görsel temsillerden bir seçki sunuyor. İçerikte yer alan nesne ve belgelerin tartışıldığı konuşma kayıtlarına Exhausted [Kurak Topraklar] web sayfasından erişilebilir.

İlk sunumda, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden iktisat tarihçisi Ulaş Karakoç 20. yüzyılın başından günümüze tarım politikalarını ve verimliliği artırmaya yönelik kimyasal gübre kullanımının ekonomik ve toplumsal sonuçlarını tartışıyor. İkinci sunumda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Gülhan Balsoy geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecindeki nüfus politikaları ile kadın doğurganlığına yönelik müdahalelerin kadın bedeni üzerinde kurduğu kontrolü irdeliyor. Son sunumda ise Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) Exhausted [Kurak Topraklar] araştırmasında sunulan nesne ve belgeleri kısırlık ve doğurganlık kavramları üzerinden tartışıyor.İKLİMCİL, L’Internationale’nin Our Many Europes [Avrupalarımız] projesi (2019-2022) kapsamında gerçekleştirilmiştir.


Garanti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.
PAYLAŞ