Söyleşi: James C. Scott ve Cooking Sections
Devletler, Göçebeler ve Tarım

Çevrimiçi

6 Ekim 2021 19.00

James C Scott Gorsel 1 Endüstriyel Gübre Kullanılarak ve Kullanılmadan Ürün
<i>Sun'i Gübre Suret-i Tertib Ve Isti'mâli</i>, 1900
Atatürk Kitaplığı, İstanbul
Endüstriyel Gübre Kullanılarak ve Kullanılmadan Ürün
Sun'i Gübre Suret-i Tertib Ve Isti'mâli, 1900
Atatürk Kitaplığı, İstanbul
SALT Online Youtube Kanalı
youtube.com/c/saltonlineorg

Siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott, İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi kapsamında Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) ile bir araya geliyor. Çevrimiçi gerçekleştirilecek söyleşide sergi bünyesinde toprakta ve insan bedeninde bereket fikrini irdeleyen Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) vaka çalışmasından yola çıkılacak. Erken tarım toplumlarında yerleşik ve göçebe grupların devlet ile olan ilişkisi tartışılacak, yerleşik hayata geçiş ve devletin oluşumu süreçleri tarımsal pratiklerin ışığında soruşturulacak.

Yale Üniversitesi’nde Kırsal Çalışmalar programının yürütücüsü olan Scott özellikle Güney Asya’da yürüttüğü siyasal antropoloji, kırsal toplumlar, karşılaştırmalı siyaset ve anarşizm üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Son kitabı Tahıla Karşı: İlk Devletlerin Derin Tarihi‘nde (2017) “Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, mümkün olan en iyi yaşantı biçimi miydi, yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu?” sorusundan hareketle Mezopotamya coğrafyası odağında ilk siyasal yönetici sınıfların oluşumunda etkili olan güçleri inceliyor. Scott, Tahıla Karşı‘da devletlerin gelişimini bir uygarlaşma süreci olarak tasvir eden antropolojik söylemlere itiraz ediyor ve ana akım tarih anlatısını ters yüz ediyor.

Tahakküm ve Direniş Sanatları: Gizli Senaryolar (1992), Devlet gibi Görmek: Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının Başarısızlık Hikayeleri (1998) gibi kitapların yazarı olan Scott ve Cooking Sections gerçekleştirecekleri söyleşide göçebe ve yerleşik hayatın siyasal ve ekonomik özgünlüklerini Exhausted [Kurak Topraklar] araştırması bağlamında araştırmaya kılavuzluk eden son kitabı Tahıla Karşı odağında irdeleyecek.

SALT Online YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak söyleşinin dili İngilizce’dir.

Cooking Sections’ın, iklim değişikliğinin beslenme alışkanlıklarına etkilerini araştıran sergisi İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken, 24 Ekim’e kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilir.Garanti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE