Kurak Topraklar

617
93 sayfa, 2021
SALT Beyoğlu'nda 7 Nisan - 24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi kapsamında yer alan Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) adlı iş toprak ve doğurganlık hikayelerine atıfta bulunarak kısırlık krizini irdeliyor. Bu araştırma kapsamında SALT, Cooking Sections ve e-flux Architecture'ın birlikte geliştirdiği projede dünyanın farklı coğrafyalarından toprak ve doğurganlık hikâyeleri bir araya getirildi. e-flux Architecture sitesinde İngilizce dilinde sunulan yazıların Türkçe çevirilerini içeren e-yayın ücretsiz olarak erişime açıldı.

Yayın kapsamında tarihçi ve küratör Rickie Solinger ABD'de ırk ve nüfus politikaları arasındaki ilişkiyi; tasarımcı Calvin Po Kuzey İrlanda'da sınırların oluşumu sürecinde kolonyal politikaların bedenler ve toprak üzerindeki etkisini; sosyolog Sharmila Rudrappa modernleşme sürecinde Güney Hindistan'da kıtlıklar ve verimlilik artırma politikalarını, akademisyen Rami Zurayk kapitalizme entegrasyon sürecinde Lübnan'da tarımsal peyzajın dönüşümünü; tarihçi Onur İnal Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde tarımda verim arttırma çabaları ve gübre kullanımını ve akademisyen Elizabeth Hoover Kuzey Amerika yerlilerin yerel tohumları koruma yönündeki uğraşlarının kimlik mücadelesi ile olan ilişkisini inceliyor.

L'Internationale'nin Our Many Europes [Avrupalarımız] projesi (2019-2022) kapsamında SALT tarafından, Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) ve e-flux Architecture'dan Nick Axel ile Nikolaus Hirsch editörlüğünde hazırlanan yayına PDF ve EPUB formatlarında erişim mümkün.

Bölümler:

Sunuş
Cooking Sections, Nick Axel, Nikolaus Hirsch

Üreyen Dişi Bedenlerin Kullanımları ve Kötüye Kullanımları
Rickie Solinger

Sınırları Bedenlere Kazımak
Calvin Po

Kıtlıklar, Doğurganlık Müdahaleleri ve Ölüm: Güney Hindistan'da Modernizasyon Projeleri
Sharmila Rudrappa

Duvarlardaki Yazı: Adonis, İştar ve Lübnan Dağı'nın Terasları
Rami Zurayk

Toprağı Beslemek, Milleti Doyurmak
Onur İnal

Yaşayan Akrabalarımızı Korumak: Çevresel Üreme Adaleti ve Tohumları Anayurtlarına Döndürmek
Elizabeth Hoover

Editör: Nick Axel, Cooking Sections, Nikolaus Hirsch (İngilizce yazı dizisi); Seçil Epik (Türkçe e-yayın)
Yayıma hazırlayanlar: Emirhan Altuner, Gamze Cebeci, Onur Yıldız (SALT
Araştırma ve Programlar)
Çeviri: Emre Ayvaz
Tasarım: Project Projects
Grafik tasarım ve uygulama: Edizalp Akın, Özge Çelebi
Kapak görseli: Edizalp Akın, Özge Çelebi
ISBN: 978-605-69760-2-5