Salt'ın Yeni Araştırma Projesi: Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Tarihi

Rhmph210001 Rev İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1990
SALT Araştırma, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Arşivi
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1990
SALT Araştırma, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Arşivi
SALT’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD) iş birliğiyle yürüttüğü araştırma projesi derneğin 42 yıllık tarihine odaklanıyor. RHMD, Türkiye’de güncel müzecilik konusunda kamuoyu oluşturmak, çağdaş müzecilik kavramına uygun yeni müze yapıları gerçekleştirmek, Resim ve Heykel Müzelerinin işlerliğini sürdürmeye yardımcı olmak ve yaygın sanat eğitimini kökleştirmek gibi amaçlarla 1980 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek, Türkiye sanat ortamına, güncel üretimlere alan açan sergiler, eğitim ve kamu etkinlikleri ile yeni bir müze kurulmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarla katkı sağladı.

SALT, RHMD arşivini dijitalleştirip kataloglayarak 2018’de çevrimiçi erişime açtı.

2021 yılı boyunca süren araştırma projesi kapsamında, Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri dâhil olmak üzere derneğin kapsamlı bir etkinlik envanteri ve bibliyografyası oluşturuldu. Yeni kaynaklar bir araya getirilerek RHMD’nin değerli tarihinin gelecekteki çalışmalara vesile olması amaçlandı. RHMD iş birliğiyle yürütülen projenin web sitesine, proje araştırmacıları Özge Gençel ve Vasıf Kortun ile Ayşe H. Köksal ve Necmi Sönmez’in yeni yazıları da eklendi. Tasarım ve uygulaması SALT tarafından yapılan web sitesine saltonline.org/projects/rhmd adresinden erişilebilir.

RHMD araştırmasının yeni katkı ve yazılarla geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmaya yardım etmek isteyenler rhmd@saltonline.org adresine yazabilir.

Proje Yürütücüleri: Özge Gençel, Vasıf Kortun
Proje Koordinatörü: Polen Müge Korkmaz
Arşiv Sorumlusu: Ecem Ömeroğlu
Proje Bileşenleri: RHMD (Gönül Nuhoğlu), SALT Araştırma (Sezin Romi)
Tasarım: Emirhan Altuner (SALT), Gamze Cebeci (SALT)
Uygulama: Ari Algosyan (SALT)
Destekleyenler: Hakan Çarmıklı, Saruhan Doğan, Ayşe Umur


Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD) Hakkında

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD), 1980 yılında sanat, sosyal bilimler ve mimari gibi farklı alanlardan 31 kişinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Grubun ortak amaçları, Resim ve Heykel Müzelerine katkıda bulunmak ve yenilerinin kurulmasına yardımcı olmanın yanı sıra, bu konuda kamuoyu yaratılmasını sağlamak ve yaygın sanat eğitimini desteklemekti. Bu doğrultuda, derneğin ilk faaliyetleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ni güçlendirmeye odaklandı. RHMD 1980’ler boyunca müzenin kendi mekânlarında gerçekleştirdiği kamu programlarına ciddi bir mesai harcadı. Ağırlıklı olarak konferans, söyleşi, atölye çalışmaları ve gezilerden oluşan etkinliklerle izleyicileri Türkiye sanatına çeşitli açılardan bakmaya davet etti. Dernek, 1997’de müze yönetimi ile yollarını ayırmak zorunda kaldığında, müzeleri desteklemek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmekten ziyade sanat ortamına ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen bir yapıya dönüştü. Yaygın sanat eğitimi programları, çocuklara yönelik etkinlikleri ve Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri başta olmak üzere düzenlediği sergilerle varlığını sürdürdü.

Türkiye sanatçılarının çoğu Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri ile kariyerlerine başladı. İstanbul Bienali’ne giden yolu, İKSV yaz festivalleri eşliğindeki bu sergiler açtı ve RHMD, mevcut Resim ve Heykel Müzeleri’nin faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra yeni müze çalışmalarında önemli bir rol oynadı.

RHMD çok sayıda eğitim faaliyeti, konferans, atölye ile çeşitli yayın ve sergi projeleri gerçekleştirdi. Türkiye’de müzecilik konusunda kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar yürüten kurum, İstanbul’a yeni bir müze kazandırmak amacıyla 1999’da İstanbul Sanat Müzesi Vakfı’nı (İSMV) oluşturdu.
PAYLAŞ