KONFERANS
Sahne, Kayıt, Arşiv: Performans

I. GÜN

Çevrimiçi

22 Şubat 2022 12.30 – 17.10

SALT Online YouTube kanalı
youtube.com/saltonlineorg


12.30 - 12.45 Açılış: Amira Akbıyıkoğlu ve Sezin Romi, SALT

I. OTURUM

12.45 - 13.20 Chuong-Đài Võ: “Performance Art in Asia”
[Asya’da Performans Sanatı]

Asia Art Archive, Hong Kong
Güneydoğu Asya’da 80’ler sonu ve erken 90’lar, sanat ortamının daha bağımsız bir karakter kazanmaya yöneldiği bir dönemi temsil eder. Sanatçıların piyasa ve kurumlarla aralarına mesafe koydukları, inisiyatifler ve dünya çapındaki festivaller aracılığıyla var olanın ötesinde alternatifler aradıkları bu süreçte performans “bir toplumsal eleştiri alanı”na dönüşür. Võ, bu dönüşümün arkasındaki bölgesel ve ulusötesi koşulları gözden geçirirken performansın temel izleklerini AAA arşiv koleksiyonları başta olmak üzere, Güneydoğu Asya özelinde açımlayacak.

Chuong-Đài Võ, Asia Art Archive’da (AAA) araştırmacı. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (hazırlanmakta), Institut national d’histoire de l’art (INHA), Moderna galerija, Taipei Güzel Sanatlar Müzesi’nden çıkan yayınlarda ve Afterall dergisinde yazıları bulunuyor. 2019’da Form Colour Action: Sketchbooks and Notebooks of Lee Wen [Form Renk Eylem: Lee Wen’in Eskiz ve Not Defterleri], 2017’de Ho Tzu Nyen’in The Critical Dictionary of Southeast Asia, Vol. 1: G for Ghost (writers) [Eleştirel Güneydoğu Asya Sözlüğü, Cilt 1: Gölge (yazarların) G’si] sergilerinin küratörlüğünü yaptı. Fulbright bursiyeri ve INHA’da davetli araştırmacı olan Võ, MIT’de Mellon Doktora Sonrası Araştırmacı bursu aldı.

13.20 - 13.30 Soru-Cevap

13.35 - 14.10 Yohko Watanabe ve Kae Ishimoto: “Hijikata Tatsumi Archive - Art and Archive: Genetic Engine”
[Hijikata Tatsumi Arşivi - Sanat ve Arşiv: Genetiğin Motoru]

Keio University Art Center, Japonya
II. Dünya Savaşı’nı takiben Japon dansı üzerindeki Batı etkisine tepkiden doğan ve 1960’larda Kazuo Ohno ile Tatsumi Hijikata’nın (1928-1986) iş birlikleriyle gelişen Butoh, avangart bir dans tiyatrosu olarak tanımlanabilir. Güncel sanat ve kültür odaklı araştırma arşivleri oluşturmak amacıyla 1993’te Tokyo’da kurulan KUAC, 1998’de Butoh ustası dansçı ve koreograf Hijikata’nın arşivini devraldı. Watanabe ve Ishimoto’nun ortak sunumu, disiplinlerarası bir üretimi olan koreografın arşivindeki malzemeleri detaylandıracak. Kurum bünyesindeki koleksiyonların, araştırmacı ve sanatçıların çalışmalarını nasıl ve ne yönde şekillendirebileceği değerlendirilecek.

Yohko Watanabe, küratör ve Japonya’daki Keio Üniversitesi Sanat Merkezi’nde (KUAC) direktör. Uzmanlık alanları modern ve güncel sanat tarihi olan Prof. Watanabe, daha önce Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi ile Tokyo Güncel Sanat Müzesi’nde küratör olarak çalışmıştır. 2006’dan beri KUAC’da sergi ve etkinlikler düzenliyor, Tokyo Biennale 1970 [Tokyo Bienali 1970] ve the architecture of Keio [Keio’nun mimarisi] gibi arşiv projeleriyle ilgileniyor.

Kae Ishimoto, 2020’den bu yana Keio Üniversitesi Sanat Merkezi bünyesindeki Tatsumi Hijikata Arşivi’nin direktörü. Dans kariyerine 2002’de başlayan ve tanınmış Japon çağdaş dans topluluğu Co. Un Yamada’da yer alan Ishimoto, eğitmen Yukio Waguri ile Butoh çalışmaya başladı. Akademisyen ve araştırmacı Rosa van Hensbergen ile yürüttükleri Perspectives On Hijikata Research Collective, yedi yıldır Japonya ve İngiltere’de atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor.


14.10 - 14.20 Soru-Cevap

14.20 - 15.30 Kahve molası

II. OTURUM

15.30 - 16.05 Simge Burhanoğlu: “Performistanbul Live Art Research Space”
[Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı]

Performistanbul, Türkiye
Canlı Sanat Araştırma Alanı, Burhanoğlu tarafından 2016’da İstanbul’da kurulan performans sanatı platformu Performistanbul bünyesinde faaliyete başladı. Performans sanatına yoğunlaşan yayınların yanı sıra sanatçıların performanslarına dair görsel ve işitsel materyaller ile belgelerden oluşan bir arşiv koleksiyonunu araştırmacıların erişimine açmayı amaçladı. Burhanoğlu sanatçı ve kurum ilişkisi, performansın koleksiyona dâhil edilme süreci ve yeniden icra hakkı gibi güncel konuları bu oluşumdaki deneyimleri üzerinden ele alacak.

Simge Burhanoğlu, uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA) ve Performans Sanatını Geliştirme Derneği’nin kurucu direktörü. PCSAA bünyesindeki çalışmalarında canlı sanat arşivleri oluşturmak ve performans araştırmalarını yaygınlaştırmakla ilgileniyor. 2020’den bu yana Performistanbul ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Performans Sanatı Pratikleri dersi veriyor.

16.05 - 16.15 Soru-Cevap

16.20 - 16.55 Bojana Piškur: “Performance and Politics in the 1990s Post-Yugoslavia”
[1990’ların Post-Yugoslavya’sında Performans ve Politika]

Moderna galerija, Slovenya
1990’lar savaş, milliyetçilik, revizyonizm, yolsuzluk ve hızla gelişen kapitalist ekonomi ile sarsılan Yugoslavya için zor bir dönemdi. Dağılma sonrasında bölgede yaşanan radikal siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler bir direniş biçimi olarak (politik) performansın önünü açtı. Piškur, bu bağlamda performansı ve geniş etki alanını inceleyen Realize! Resist! React! [Fark et! Diren! Tepki ver!] (+MSUM, Ljubljana) sergisine dair bir sunum gerçekleştirecek. Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’dan toplanan çok sayıda sanat eseri ve arşiv malzemesinden oluşan serginin araştırma ve görselleştirme sürecini aktaracak.

Bojana Piškur, Ljubljana’daki Moderna galerija’da küratör. Bağlantısızlar Hareketi’ni ele alan Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned [Güney Takımyıldızları: Bağlantısızların Poetikası] (Moderna galerija Ljubljana, 2019; Asya Kültür Merkezi, Gwangju, Güney Kore, 2020; Drugo more, Rijeka, Hırvatistan, 2021) sergisinin küratörlüğünü yapan Piškur, son olarak Museum of Contemporary Art Metelkova (+MSUM)’daki Realize! Resist! React!, Performance and Politics in the 1990s in the Post-Yugoslav Context [Fark et! Diren! Tepki ver! Yugoslavya sonrası 1990’larda Performans ve Politika] sergisinin eş küratörlüğünü üstlendi.

16.55 - 17.05 Soru-Cevap

17.05 - 17.10 Kapanış
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE