KONFERANS
Sahne, Kayıt, Arşiv: Performans

II. GÜN

Çevrimiçi

23 Şubat 2022 13.30 – 20.15

13.30 - 15.30 Atölye: Gunter Lösel ve ​Ninja Hoffman “Research Video”
[Araştırma Videosu]

Zurich University of the Arts (ZHdK), İsviçre
ZHdK 2017’de, özellikle dans ve tiyatro alanlarındaki araştırma ve sanatsal üretim çıktılarının açıklamalı video formatında yayımlanması için çözümler geliştirmeye yönelik bir proje başlattı. İki aşamada ilerleyen Research Video [Araştırma Videosu] çalışmalarında, öncelikle temel gereksinimlerden yola çıkılarak optimize edilmiş bir yazılım geliştirildi. Devam eden süreçte araştırma, akademik kriter ve sanatsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik daha nitelikli sorular temelinde şekillendi.

Gunter Lösel ve Ninja Hoffman yürütücülüğündeki atölye, seçili kullanım örneklerinin tanıtıldığı kısa bir sunumla başlayacak. Atölye süresince katılımcılar kendi açıklamalı videolarını üretecek ve son olarak da bu videoları nasıl yayımlayabileceklerine dair bilgilendirilecek.

Atölye dili İngilizce’dir ve katılım 15 kişiyle sınırlıdır; katılımcılar ad, soyadı ve iletişim bilgilerini public.programs@saltonline.org adresine göndererek kayıt yaptırabilirler.

Gunter Lösel, Tiyatro Çalışmaları alanında doktorasının yanı sıra psikoloji alanında diplomaya sahip araştırmacı ve aktör. Zurich University of the Arts’da (ZHdK) Research Focus Performative Practice bölümünün başkanlığını yürütmektedir ve 2004’ten bu yana somutlaşmış biliş, doğaçlama, iş birlikçi yaratıcılık ve sanatsal araştırma temaları üzerine yayınlar yapmaktadır. Research Video projesini gerçekleştiren (SNF tarafından desteklenen, 2017-2021) Lösel, The Answering Machine projesinin (VW Vakfı 2022-2026 tarafından desteklenen) eş yürütücüsüdür.

Ninja Hoffmann, ZHdK’da proje yöneticisi, Butterfly’ın kurucu ortağı. Dijital öğretime destek amacıyla kurulmuş olan Digital Assistance programına liderlik yapmaktadır.


I. OTURUM

16.00 - 16.35 Rebecca Schneider: “Not, Yet: When Our Art is in Our Hands”
[Henüz (Vakti) Değil: Sanatımız Elimizdeyken]

Brown University, ABD
“Performans temelli sanat nasıl korunur?”, “Performansın kendini bir koruma pratiği olarak düşünmek ne anlama gelir?” Schneider, koruma alanında çalışan teorisyen Hanna B. Hölling ile yaptığı yakın tarihli bir nehir söyleşiden yola çıkarak performansın dayanıklılık, süre, değişkenlik ve “henüz (vakti) değil” ifadesi hakkında öğretebileceklerini irdeleyecek.

Rebecca Schneider, Brown University (ABD) Modern Medya ve Kültür Bölümü’nde profesör. The Explicit Body in Performance (1997), Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment (2011), Theatre and History (2014) kitaplarının yazarıdır. Çalışmaları Guggenheim Vakfı ve Andrew W. Mellon Vakfı tarafından desteklendi. Şu sıralar Standing Still Moving: The Arts of Gesture in Lateral Time başlıklı bir e-kitabın yanı sıra 2021’de Guggenheim Fellow seçilmesini sağlayan medya, performans, tarih ve okyanus üzerine yürüttüğü Shoaling in the Sea of History projesine çalışıyor.

16.35 - 16.45 Soru-Cevap

16.50 - 17.25 Heike Roms: “When Yoko Ono Did Not Come to Wales: Locating the Early History of Performance Art”
[Yoko Ono Galler’e Gelmediğinde: Performans Sanatının Erken Tarihini Saptamak]

University of Exeter, İngiltere
Roms, What’s Welsh for Performance? [Galcede Performans Ne Demek?] araştırmasında 1965 ile 1979 yılları arasında Galler’in marjinal kültür ortamında üretilmiş işlere yoğunlaşarak, performans sanatının arşivlenmesine ilişkin yöntemleri irdeledi. Sözlü tarih, canlandırma, enstalasyon, sergi ve rehberli tur gibi yöntemlerin Galler’in performans geçmişi hakkında neler ortaya koyduğunu ele alacağı sunumda ayrıca performansın bir yer ve zamana aidiyetini tartışmaya açacak.

Heike Roms, University of Exeter (İngiltere) Tiyatro ve Performans Bölümü’nde profesör. Erken dönem performans sanatının tarihi ve tarih yazımı üzerine yaptığı araştırmalar, 2009-2011 yılları arasında Arts and Humanities Research Council (İngiltere) tarafından desteklenmiş ve 2011’de İngiltere’nin David Bradby TaPRA Üstün Araştırma Ödülü’nü kazanmıştır. Performans sanatı tarihi ve tarihçiliği, arşivleme ve belgeleme ile performans sanatı eğitimi üzerine makale, araştırma ve incelemeleri bulunuyor. Roms, şu sıralar When Yoko Ono Did Not Come to Wales: Locating the Early History of Performance Art başlıklı kitabı üzerinde çalışıyor.

17.25 - 17.35 Soru-Cevap

17.35 - 17.50 Kahve molası

II. OTURUM

17:50 - 18.25 Robert Jarosz: “The Foundation and Practices of the Polish Performance Archive”
[Polonya Performans Arşivi’nin Temeli ve Uygulamaları]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polonya
Çalışmalarına 2015’te başlanan Polonya Performans Arşivi‘ne odaklı sunumda, varlık-yokluk ve acı temalarına dair bir ön değerlendirme yapılacak. Adam Rzepecki, Józef Robakowski, Henryk Gajewski, Zbigniew Warpechowski, Anna Ciba, Zbyszko Trzeciakowski ve Justyna Górowska’nın performansları örneklendirilecek.

Robert Jarosz, küratör, müzik prodüktörü ve yayıncı. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie’de sanatçı arşivlerinin başında olan Jarosz, Polonya güncel sanatı ve müziği üzerine çok sayıda serginin küratörlüğünü yaptı ve makaleler yazdı.

18.25 - 18.35 Soru-Cevap

18.40 - 19.15 Esa Vincenty Nickle

Performa, ABD
Nickle, 2005’ten bu yana New York’un çeşitli mekân ve kurumlarında gerçekleştirilen bir performans sanatı bienali olan Performa’nın yeni iş sipariş ve üretimi yoluyla arşiv oluşturma yaklaşımından bahsedecek. Sunumda ayrıca, kurum arşivlerinin çevrimiçi erişime açılması için sürdürülen mevcut çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Esa Vincenty Nickle, Performa’nın genel müdürü ve idari yapımcısı. İlk Performa bienalinde (Performa 05, 2005) bienal koordinatörü olarak görev aldı. Uluslararası Pavilions Without Walls [Duvarsız Pavyonlar] programının gerçekleşmesine katkıda bulunan Nickle, Performa’nın desteklediği üretimler, uluslararası iş birlikleri ve özel etkinliklerinin idaresinden sorumludur. Performa arşivlerinin başındadır ve sistemli bir arşivin oluşturulmasına önayak olmuştur.

19.15 - 19.25 Soru-Cevap

19.30 - 20.05 Rebecca Gordon: “Coda: On ‘re-elaborating’ Performance Art”
[Koda: Performans sanatını yeniden detaylandırmak üzerine]

University College London, İngiltere
Gordon iki günlük konferansı, klasik müzikteki kullanımına atfen, bir koda* ile sonlandıracak. Dolayısıyla bu sunum, kesin bir sonuç çıkarmaktan ziyade, konferans boyunca yapılan sunumlar üzerinden gelecek performans araştırma ve üretimleri için tematik ve teorik bir “uzantı” önermeyi amaçlıyor.
* İtalyanca kuyruk anlamına gelen koda, bir parçayı sona erdiren pasajdır.

Rebecca A. Gordon, araştırmacı ve yazar. Çalışmalarında güncel sanatı koruma teorisi ve tarihi üzerine uzmanlaşan Gordon, University College London’da (İngiltere) Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. University of Glasgow (İngiltere), New York University (ABD) ve University of Amsterdam’da (Hollanda) ders vermiştir. Araştırmaları, özgünlük ve maddi önem, sanatçının niyeti, dokümantasyonun icrası ve bir sanat eserine ilişkin ‘kritik varlık’ kavramını ele almaktadır.

20.05 - 20.15 Soru-Cevap ve Kapanış
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE