Gözde İlkin ile Eleştirel Sergi Turu: Ten, Beden, Ben

Salt Beyoğlu

26 Mart 2022 15.00

Tenbedenben 03022022 002 1 İpek Duben, <i>Kem Gözler</i> (1999-2000)
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
İpek Duben, Kem Gözler (1999-2000)
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
Farklı disiplinlerden davetlilerin katkısıyla yürütülen SALT Yorumlama programı kapsamında İpek Duben’in SALT Beyoğlu’ndaki Ten, Beden, Ben sergisi sanatçı Gözde İlkin yürütücülüğünde tartışmaya açılıyor. İlkin, Duben’in iz sürme, biriktirme ve sahneleme süreçlerinden ilhamla ev ve beden kavramlarını irdeleyecek. Sanatçının farklı coğrafya ve zamanları buluşturan üretimlerinin süregelen bir performans, sahneleme ve şifa bulma yöntemi olarak nasıl yorumlanabileceğini inceleyen İlkin, Duben’in kişisel arşivi üzerinden güncel bir okuma sunacak.

Turun dili Türkçe’dir ve katılım 20 kişiyle sınırlıdır. Katılmak isteyenler bu form üzerinden kayıt yaptırabilirler.

​Gözde İlkin, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini, 2012 yılında ise Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sosyal kimliği, süreçleri temsil eden birer hafıza nesnesi olan masa örtüsü, perde, çarşaf vb. buluntu ev kumaşları üzerinde çalışıyor. Birçok karma sergide de yer almış sanatçının seçilmiş kişisel sergileri arasında Tek başına ve Hep Birlikte, (artSümer Galeri, İstanbul, 2019), Kökler Konuştukça Çatlaklar Derinleşir, (MAC VAL Müzesi, Vitry-sur-Seine, Paris, 2019), Örgütlü İkamet, (Galerie Paris-Beijing, Paris 2019), Tuzak, (Gypsum Gallery, Kahire 2016), Lekeli Mülk, (Françoise Heitsch Gallery, Münih, 2015) ve Lütfen Pisti Boşaltınız!, (artSümer, İstanbul, 2010) yer alıyor.


SALT Yorumlama, katılımcıların açık diyalog ve eleştirel düşünceye dayalı yaratıcı ve deneyimsel öğrenme olanaklarından yararlandığı programlar düzenler. Farklı disiplinler aracılığıyla ele alınan sergi turlarında, mevcut sergilerdeki işler yakından incelenerek katılımcılarla çok yönlü tartışmalar yürütülür. Sanatçı, mimar ya da araştırmacılar tarafından yürütülen atölyeler, katılımcılara araştırma, uygulama ve öğrenme ortamı sağlar.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE