Arşivden çıktı: Cumhuriyet Döneminde Mimarlık Eğitimi

Çevrimiçi

SALT ve Kalebodur’un yedi yıla yayılan ortaklığı sayesinde SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde biriken kaynaklar, Ekim 2021’den beri Arşivden çıktı videolarında ele alınıyor. Cumhuriyet döneminin mimarlık, tasarım, planlama ve koruma pratiklerinde öne çıkan, yapılı çevreye ilişkin hikâyelerin sonuncusu olan “Cumhuriyet Döneminde Mimarlık Eğitimi” başlıklı video saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarında izlenebilir.

SALT Araştırma’nın arşiv koleksiyonlarından derlenen içerikte, genç Cumhuriyet’in modernize ettiği yüksek eğitim kurumlarındaki mimarlık eğitimini ele alınıyor. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çeşitli dönemlerde eğitim veren meslek insanlarına ait arşiv belgelerinin yanında, mimarlar Ali Saim Ülgen, Fazıl Saffet Aysu, Erkal Güngören, Peykan Dalbaşar, Yaşar Dalbaşar ve Nezih Eldem’in öğrencilik yıllarından yazılı ve görsel belgeler, dönemin eğitim anlayışına ışık tutuyor.

Bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla Garanti BBVA tarafından 2011’de kurulan SALT, herkese açık dijital arşiviyle öğrenci, araştırmacı ve meraklılara kaynak sağlıyor. SALT Araştırma bünyesinde sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında derlenen belge sayısı on yılda 1.9 milyona ulaştı. saltresearch.org adresinde erişime sunulan içerik, Türkiye’den önemli mimar ve tasarımcıların mesleki arşivlerini de kapsıyor. Kalebodur’un desteğiyle SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’ne dâhil edilen koleksiyonlar, 20. yüzyıl Türkiye’sinde etkin uzmanlardan edinilmiş eskiz, çizim, yazışma, sözleşme, rapor, harita, fotoğraf, dia, ses kaydı ve videodan oluşan 170 bin belgeyi bir araya getiriyor.


SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Kalebodur tarafından desteklenmektedir.
PAYLAŞ